Nasze bezpłatne wydawnictwa dostępne online znajdują się na stronie: issuu.com/hereditas.

Praski przewodnik literacki
.
Mokotowski przewodnik Literacki
.
Detal architektoniczny warszawskiej Pragi
Dziedzictwo na nowo odkrywane. Detal architektoniczny 1850-1939
Badania konserwatorskie w procesie rewaloryzacji architektury
Nieinwazyjne metody w badaniu i dokumentacji dziedzictwa kulturowego
Portrety królów i wybitnych Polaków
.
Marmur i alabaster w rzeźbie i małej architekturze Rzeczypospolitej
Lapidarium Warszawskie. Szlachetne materiały kamieniarskie w XVI i XVII w.
Odkrywanie warszawskiej Pragi
360-lecie nadania praw miejskichego
Odkrywanie warszawskiej Pragi
.
Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego I
Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego II
Wprowadzenie do sztuki konserwacji metalu
Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola I
Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola II
Realizm socjalistyczny w Warszawie
.
Neony. Ulotny ornament warszawskiej nocy
Warszawskie dziedzictwo postindustrialne
Znaki na srebrze
.
Warszawska Praga w latach 1939-1945
.
Cień od wschodu
.
Najazd
.
Kaligrafia
.