Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego II

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2010
Wydawca: Fundacja Hereditas
Objętość: 146 stron
Format: 135 mm x 210 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-931723-3-7

Nakład wyczerpany

Autor:
Michał Krasucki

Z mapy Warszawy znikają całe kwartały zabudowy przemysłowej powstałej po 1945 r. O ile jest to proces naturalnego rozwoju miasta, o tyle w tej szybko postępującej transformacji warto zachować te elementy, które są przykładem doskonałej myśli inżynieryjnej bądź nierzadko pracy artystów. Często trzeba sobie zadać wiele trudu, by pod warstwą brudu, wtórnych okładzin i bilbordów dostrzec piękno tkwiące w prostych, modernistycznych fabrycznych murach. Mamy nadzieję, że ten katalog, będący kontynuacją pierwszego tomu,
wydanego przez Fundację Hereditas w 2009 r., pomoże w takich poszukiwaniach. Obejmuje kilkadziesiąt obiektów, które w większości powstały w latach 1945-1960, ale znajdziecie w nim także Państwo uzupełnienie poprzedniego tomu w postaci kilku wcześniejszych obiektów, często o bogatej historii i wyjątkowych walorach architektonicznych.