Wolę pójść na Wolę - Oni stworzyli Wolę i jej legendę

Tegoroczna edycja projektu “Wolę pójść na Wolę …” skupia się na Tych co stworzyli Wolę i jej legendę. W atrakcyjny sposób opowiemy o urokliwych zakątkach starej Warszawy, pokażemy perełki przedwojennej architektury oraz zabytkowe enklawy wielu kultur i wyznań, a przede wszystkim “przedstawimy” ludzi, którzy się do tego wszystkiego przyczynili. Ponadto w ramach niniejszej oferty wprowadzimy nowy element mający na celu jeszcze większe pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej oraz integrację mieszkańców. Będzie to cykl koncertów oraz spotkań z tańcem w kręgu.

„Poradnik dobrych praktyk architektonicznych - Saska Kępa"

Zaplanowany do wydania w 2023 r. „Poradnik dobrych praktyk architektonicznych – Saska Kępa” jest kolejnym – tym razem przygotowywanym przez Fundację Hereditas – tomem z serii poradników przybliżających typologię architektury, dobre i złe praktyki architektoniczne, wytyczne w zakresie prawidłowej konserwacji i użytkowania obiektów historycznych, remontów konserwatorskich, finansowania prac konserwatorskich i prac budowlanych etc.

Studeo et Conservo 2023 (XVII edycja)

Otwieramy kolejną edycję projektu STUDEO ET CONSERVO! Celem głównym projektu jest poszerzanie i popularyzacja wiedzy o dobrach kultury i dziedzictwie Warszawy oraz ochrona tego dziedzictwa. W tegorocznej edycji projektu dotyczyć to będzie w szczególności detalu architektonicznego zabytkowej tkanki stolicy, który od kilku lat znajduje się w obszarze szczególnych zainteresowań Fundacji Hereditas.