Studeo et Conservo – varsavianistyczne warsztaty konserwatorskie dla dzieci i młodzieży. XVIII edycja (młodzieżowa) – kontynuacja projektu z lat 2007-2022

A Przed nami kolejna, już XVIII, edycja projektu STUDEO ET CONSERVO dla starszych dzieci i młodzieży. Edycja ta potrwa do czerwca 2024 r. – przed nami wiele atrakcji, oczywiście związanych z zabytkami Warszawy i Mazowsza! To jeden z ulubionych projektów zarówno naszych odbiorców, jak i nas samych – organizatorów! To zarazem jeden z najstarszych naszych projektów, jego pierwsza edycja została przeprowadzona w 2007 r.

Projekt wszedł do stałego repertuaru zadań realizowanych przez Hereditas i należy do najważniejszych, stale rozwijanych i udoskonalanych zadań organizacji. Wzorem poprzednich edycji projektu, także tym razem przewidzieliśmy w nim realizację wielokierunkowej oferty edukacyjnej dla starszych dzieci i młodzieży z Warszawy, w tym roku przede wszystkim z Targówka i Woli, z zakresu nauk: szeroko pojętej historii sztuki, kulturowego dziedzictwa, konserwacji zabytków i rzemiosła artystycznego oraz w zakresie opieki nad dobrami kultury.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o kulturowym dziedzictwie Warszawy i jego ochronie, o opiece nad warszawskimi zabytkami, o ich konserwacji i rewitalizacji, to ten projekt jest właśnie dla Ciebie! Z racji znacznego stopnia trudności przewidzianych zadań warsztatowych (m.in. praca w terenie, w obiektach zabytkowych oraz w pracowniach konserwatorskich) do udziału w projekcie zapraszamy starsze dzieci i młodzież (ok. 13-18 lat).

Program edycji XVIII:

– 2 wykłady wprowadzające w tematykę projektu, w formule online

– 2 warsztaty instruktażowe w pracowniach konserwacji zabytków, w formule online (dla wszystkich grup razem)

– 2 warsztaty tradycyjne w pracowniach konserwacji zabytków x 3 grupy (każdy warsztat ok. 2 godz.)

– 2 spotkania badawcze i warsztaty terenowe oraz wizyty studyjne w zabytkach x 3 grupy (każdy warsztat ok. 2 godz.)

– objazdy terenowe – eksploracje naukowo-badawcze po Mazowszu

– spotkania z konserwatorami zabytków, historykami sztuki, archeologami, varsavianistami

Podczas wszystkich naszych warsztatów zapewniamy bardzo bliski kontakt z zabytkową substancją! Podczas każdej edycji naszego projektu uczestnicy pod okiem fachowca (varsavianisty, historyka sztuki, architekta, konserwatora) wizytują zabytki, na terenie których odbywały się lub trwają prace konserwatorskie (docelowy wybór praktyk uzależniony jest od aktualnie trwających w Warszawie robót konserwatorskich; w poprzednich edycjach były to m.in. Arkady Kubickiego przy Zamku Królewskim, wykopaliska archeologiczne na terenie ruin Pałacu Saskiego, odkrywki archeologiczne na terenie dawnego Banku Państwa przy ul. Bielańskiej, prace konserwatorskie na terenie Łazienek Królewskich i inne), uczestniczą w warsztatach na cmentarzach warszawskich, warsztatach czyszczenia zabytków (np. w ubiegłym roku czołgów w Forcie Czerniaków). Odbiorcy odwiedzają też obiekty zabytkowe, które w ostatnich latach poddane były rewitalizacji (np. d. WWW „Koneser”, Centrum Kreatywności Targowa 56, kamienice, skwery, podwórka, ulice – np. Brzeska, Ząbkowska etc.).

Nasz projekt to okazja do kontaktu z zachowanymi zasobami warszawskiego dziedzictwa materialnego, zabytkami, urbanistyką miasta, przy jednoczesnych wskazówkach i objaśnieniach kierunkowo przygotowanego prelegenta, co przyczynia się do przyswojenia wiedzy i zwiększenia zainteresowania odbiorców omawianymi zagadnieniami – varsavianistyką, opieką nad stołecznymi zabytkami, służy przybliżeniu odbiorcom dziedzictwa Warszawy i jego rewitalizacji, uwrażliwia na różne aspekty ochrony dóbr kultury, stan warszawskich zabytków, jest okazją do bardzo bliskiego kontaktu z zasobami rewitalizowanego dziedzictwa kultury.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami online, wykładami i warsztatami, które powstały w poprzednich edycjach projektu – zamieszczamy je w panelu po prawej stronie.

Więcej o poprzednich edycjach STUDEO ET CONSERVO

Dotychczas przeprowadzone edycje STUDEO ET CONSERVO, z lat 2007-2022, to setki godzin spotkań z zabytkami, przede wszystkim Warszawy, ale i kilku innych miast Polski, m.in. Łodzi, Radomia, Pułtuska, Modlina, Otwocka, Szydłowca i Chęcin, setki godzin warsztatów konserwatorskich (każdorazowo koordynowanych przez konserwatorów zabytków, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno obiektom, jak i uczestnikom warsztatów), wizyt w zabytkach, objazdów terenowych (np. coroczne objazdy po dworach i pałacach Mazowsza), wykładów i spotkań z muzealnikami, konserwatorami, historykami sztuki, architektami, varsavianistami. W zrealizowanych dotąd edycjach STUDEO ET CONSERVO wzięło udział blisko tysiąc uczestników w wieku od 13 lat (edycje dla dzieci i młodzieży) do 100+ lat (edycje dla dorosłych).

 

Konkurs

Tradycyjnie zapraszamy naszych uczestników do udziału w KONKURSIE – na młodzieżowy program opieki nad
wybranymi zabytkami Warszawy i/lub artykuł poświęcony opiece nad zabytkami do serwisu Varsavianista.pl.

UWAGA! Dla chętnych prowadzimy konsultacje (w siedzibie Fundacji Hereditas, także mailowe i/lub telefoniczne albo online!), podczas których eksperci (historycy sztuki, konserwatorzy zabytków) służą pomocą w opracowywaniu programów opieki nad zabytkami i/lub artykułów. Ze złożonych na konkurs prac komisja konkursowa (2 osoby: historyk sztuki, varsavianista, przedstawiciel Fundacji Hereditas) wybierze najlepsze projekty i przyzna nagrody dla autorów: książki o zabytkach. Termin składania prac: 21 maja 2024 r.


Prowadzący:

Poszczególne warsztaty w ramach projektu poprowadzą uznani historycy sztuki, konserwatorzy zabytków, varsavianiści. Korzystajcie z ich wiedzy!


Ten projekt to prawdziwa uczta dla miłośników zabytków!

Zgłoszenia (z krótkim uzasadnieniem chęci udziału w projekcie): katarzynakomar@wp.pl

Projekt “Studeo et Conservo – varsavianistyczne warsztaty konserwatorskie dla dzieci i młodzieży. XVIII edycja (młodzieżowa) – kontynuacja projektu z lat 2007-2022”
jest realizowany przy dofinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy.

Partnerzy:
Polska Izba Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki
Pracownia Zabytki.doc
Patroni medialni:
VARSAVIANISTA.PL
STOLICA