Studeo et Conservo XIV - edycja dla młodzieży

Otwieramy kolejną edycję projektu STUDEO ET CONSERVO (wrzesień 2020 ? sierpień 2021) ? tym razem edycję dla starszych dzieci i młodzieży!  Jeden z naszych najstarszych projektów, zarazem jeden z najbardziej popularnych wśród odbiorców!

Tajemnice warszawskiej architektury

Wychodząc zapotrzebowaniu warszawiaków ? i nie tylko! ? na informacje o zabytkach naszego miasta, proponujemy cykl wirtualnych spacerów: wykładów terenowych o architekturze Warszawy, zaprezentowanych w sieci. Będzie to wirtualne oprowadzanie, a naszym przewodnikiem będzie Jarosław Zieliński historyk, uznany varsavianista, autor wielotomowego opracowania ?Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy? i wielu innych publikacji ? charyzmatyczny, porywający tłumy, przyciągający na swoje wykłady i prowadzone przez siebie spacery szerokie kręgi odbiorów w każdym wieku.

Izdebno Kościelne

Drewniane Mazowsze 2

Mazowsze nie jest powszechnie uważane za skarbiec zabytków architektury drewnianej i nie jest znane pod tym względem samym mieszkańcom miejscowości zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego czy turystom z innych województw. Niniejszym projektem przełamujemy to myślenie! Otwieramy 2. edycję projektu ?Drewniane dziedzictwo Mazowsza ? społeczne wytyczanie szlaków turystycznych?.

A więc wojna! Edukacyjna ścieżka dźwiękowa.

Niniejszy projekt, to przedsięwzięcie jakiego w stolicy jeszcze nie było. Filarem i mottem przewodnim przedsięwzięcia jest potrzeba budowania wśród społeczeństwa współczesnej tożsamości miasta-poprzez ukazanie wydarzeń września 1939 roku i heroicznej walki stolicy o wolność kraju. Jest to projekt, dzięki któremu dzisiejsze pokolenie Polaków będzie miało szansę poznać-w wymiarze historycznym i kulturowym-uwarunkowania i okoliczności, mające wpływ na powrót Polski na mapy świata.

Studeo et Conservo 2020 XIII edycja

Projekt z zakresu edukacji kulturalnej z elementami historii sztuki i konserwacji zabytków. Kontynuacja najstarszego projektu Fundacji Hereditas z lat 2007-2019 ? tym razem dedykowana detalowi architektonicznemu: jego rozpoznaniu, inwentaryzacji i dokumentacji. Ochrona detalu architektonicznego ? najbardziej nietrwałego i ulotnego elementu zabytkowej tkanki obiektu, często traconego lub nieodpowiednio przekształcanego w trakcie remontów i rewitalizacji ? należy do jednego z najważniejszych obszarów działań Fundacji Hereditas.

Bitwa Warszawska 1920 - weryfikacja wybranych miejsc i obiektów z wykorzystaniem metod archeologicznych

Celem projektu jest rozpoznanie pozostałości związanych z Bitwą Warszawską, ich zainwentaryzowanie oraz ochrona, monitorowanie i uczytelnienie w terenie. W ramach prac zaplanowano weryfikację wybranych miejsc i obiektów w terenie, z wykorzystaniem m.in. metod archeologicznych (w szczególności nieinwazyjnych), jak i szczegółową dokumentację materialnych pozostałości Bitwy Warszawskiej z zastosowaniem nowoczesnych technik geodezyjnych i geomatycznych.

Zabytki regionu w obiektywie wolontariuszy

Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania społecznego, aktywizacja obywatelska oraz łączenie potencjałów społeczności lokalnych w życie publiczne regionu – w zakresie ewidencjonowania lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego. Celem szczegółowym zadania jest zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych – a poprzez osiągnięty cel – wzrost liczby obywateli, włączających się w działania służące tworzonym przez nie wspólnotom.

W krótkich spodenkach po Warszawie - kontynuacja

“W krótkich spodenkach po Warszawie – kontynuacja”, to projekt odwołujący się do tradycji, wyrosły ze zdobyczy oraz dorobku Fundacji Hereditas w obszarze kreowania możliwości rozwoju zainteresowań oraz uzdolnień warszawskich dzieci i młodzieży – objętych powszechnym obowiązkiem szkolnym. Pierwowzorem zadania są cztery edycje projektu pn.: “Warszawa w krótkich spodenkach. Spacery i gry miejskie dla dzieci i młodzieży”, realizowane w latach 2013 – 2019 ze środków m.st. Warszawy.

Metrem ku nowoczesności - warszawska Wola

Metro zapewnia najsprawniejszy i najwygodniejszy transport w wielkim mieście, gdzie do przebycia są często znaczące odległości, a ryzyko utknięcia w ulicznym ruchu jest wpisane w podróżowanie samochodem. Im dalej dojeżdża podziemna kolej, tym więcej ludzi decyduje się na skorzystanie z transportu publicznego lub pozostawienie auta na jednym z parkingów Parkuj i Jedź. Metro także tworzy miasto. Dzielnice Warszawy, do których dociera, rozwijają się szybciej, przyciągają biznes i nowych mieszkańców. Tak było na Ursynowie i Bielanach, tak jest na Targówku, to samo już dzieje się na Woli.

Wolę pójść na Wolę - wszystkie kolory Woli

“Wszystkie kolory Woli” to nowa odsłona dobrze znanego mieszkańcom dzielnicy Wola m.st. Warszawy przedsięwzięcia “Wolę pójść na Wolę” – projektu, który od 2013 r. angażuje mieszkańców i gości w aktywne poznawanie uroków tej części Warszawy, wypełniając wakacyjny kalendarz wydarzeń kulturowych stolicy.