Metrem ku nowoczesności – warszawska Wola

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w naszym kraju oraz dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, na wszystkie prelekcje realizowane w przestrzeni zamkniętej obowiązują wcześniejsze zapisy pod nr tel. 501 279 187 oraz pod adresem mail: ewa.andrzejewska.przewodnik@gmail.com Uczestnicy wszystkich wydarzeń mają obowiązek posiadania ze sobą maseczki ochronnej.

Po bezceremonialnym (spowodowanym wybuchem pandemii wirusa  SARS-CoV-2) otwarciu trzech nowych, „wolskich” stacji podziemnej kolei: „Płocka” „Młynów”, Księcia Janusza”, dostrzegając potencjał – gospodarczy, kulturowy i prospołeczny inwestycji, Fundacja Hereditas zamierza przybliżyć mieszkańcom Dzielnicy Wola i gościom historię, związaną z budową II linii metra – w szczególności odcinka zachodniego.

Termin realizacji projektu:
01.06.2020 – 29.08.2020

Miejsce realizacji: 
Dzielnica Wola m.st. Warszawy

Źródło finansowania: 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (Dzielnica Wola)

Projekt za swój cel główny obiera upowszechnienie wiedzy społeczeństwa w zakresie rozwoju infrastrukturalnego m.st. Warszawy – w głównej mierze inwestycji rozbudowy podziemnego transportu miejskiego. Nakreślone poniżej działania projektowe kierowane są do mieszkańców m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców i mieszkanek Dzielnicy Wola.

Działania przewidywane do realizacji w ramach zadania:

  1. Dwie gry miejskie „Metro wjeżdża na Wolę”
  2. „Metr po metrze” – trzy spacery wzdłuż linii przebiegu podziemnej kolei na odcinku “Wolskim”
  3. „Metro tworzy miasto” – prelekcja na temat historii budowy metra w Warszawie
  4. “Jak na Woli metro budowano” – spotkanie z budowniczym wolskiego metra
  5. „Jak metro zmieniło Wolę” – konkurs fotograficzno – plastyczny

ZAPROSZENIE

do udziału

w konkursie fotograficzno-plastycznym

organizowanym przez Fundację Hereditas we współpracy z Miejscem Aktywności Lokalnej na Ulrychowie, realizowanym w ramach projektu „Metrem ku nowoczesności – warszawska Wola” finansowanym ze środków Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawa

 

Temat konkursu: „Jak metro zmieniło Wolę”

Uczestnicy konkursu:

Najmłodsi mieszkańcy Woli (uczniowie wolskich szkół podstawowych)

Technika pracy dowolna:

Malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka, wydzieranka, foto itp.

Format pracy:

Od A4 do A3

Forma:

Płaska

Termin składania prac:

Do 31.07.2020 roku

Na laureatów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Prace można składać w formie elektronicznej (skanu), wysyłając je na adres mailowy: fundacja@fundacja-hereditas.pl lub też dostarczyć osobiście do Miejsca Aktywności Lokalnej na Ulrychowie przy ul. Olbrachta 9.