Wolę pójść na Wolę - Wola niezła sztuka

Tegoroczna edycja projektu “Wolę pójść na Wolę …” skupia się na sztuce, która jest przedstawiana
na Woli wielowymiarowo. Ponadto w ramach niniejszej oferty, wzorem poprzedniej edycji
Fundacja Hereditas wprowadzi element mający na celu jeszcze większe pobudzenie aktywności
społecznej i kulturalnej oraz integrację mieszkańców. Będzie to cykl koncertów oraz spotkań z
tańcem w kręgu. Takie działania stały się symbolem równości wszystkich ludzi i kultur oraz jedności
życia we wszystkich jego przejawach. Bycie w grupie, prosty, naturalny ruch, różnorodność melodii i
rytmów łączy radość życia z wrażliwością i zrozumieniem – siebie i innych.

Kompetencje techniczne - siła przyszłości młodych warszawiaków! EDYCJA 2.0

“Kompetencje techniczne (…)! EDYCJA 2.0” to kolejna, dedykowana uczniom warszawskich szkół ponadpodstawowych propozycja projektowa Fundacji Hereditas, za pośrednictwem której, wchodzący w dorosłość stołeczni uczniowie i uczennice mają szansę budowania oraz kształtowania tzw. “kompetencji twardych”, tj. umiejętności z pogranicza inżynierii, technologii, elektroniki, automatyki czy informatyki – rozwijających w sposób praktyczny warsztat posiadanych zdolności i pasji; kreujących nawyki logicznego myślenia i tworzenia a następnie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych sferach życia. Odpowiednio zaplanowane działania projektowe oraz zakres wzajemnie uzupełniających się zagadnień tematycznych, profilują projekt jako elitarne narzędzie wspierania młodzieży we wszechstronnym rozwoju uzdolnień manualnych i intelektualnych.

Dojrzały, aktywny... i z pasją - cykl wydarzeń dla seniorów.

“Dojrzały, aktywny… i z pasją – cykl wydarzeń dla seniorów” to projekt wyrosły z potrzeby budowania w społeczeństwie zamieszkującym miasto stołeczne Warszawa – seniorów – samoświadomości i postaw pełniejszego korzystania z potencjału społeczno – zawodowego osób starszych. To przedsięwzięcie w wyniku którego starsi odbiorcy zadania otrzymają gotowe do wykorzystania narzędzia – pomocne w pełnieniu różnorodnych ról w życiu publicznym i społecznym. Strategicznym celem realizacji zadania jest wzrost aktywności społecznej warszawskich seniorów poprzez zwiększenie ich udziału w aktywnych formach spędzania wolnego czasu, wspierania seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości i poziomu życia osób starszych, w tym stworzenie nowych warunków dla integracji wewnątrzpokoleniowej poprzez organizację cyklu warsztatów edukacyjnych o charakterze kulturalnym, aktywizacyjnym i twórczym.

Poradnik dobrych praktyk architektonicznych - Ochota

Zaplanowany do wydania w 2024 r. “Poradnik dobrych praktyk architektonicznych – Ochota” jest kolejnym tomem z serii poradników przybliżających typologię architektury, dobre i złe praktyki architektoniczne, wytyczne w zakresie prawidłowej konserwacji i użytkowania obiektów historycznych, remontów konserwatorskich, finansowania prac konserwatorskich i prac budowlanych obiektów zlokalizowanych na terenie różnych dzielnic i obszarów Warszawy. Książka dodatkowo ma służyć pogłębieniu wiedzy mieszkańców i mieszkanek Warszawy, a w szczególności Ochoty, w zakresie dziedzictwa tego fragmentu stolicy i konieczności jego ochrony, ukazaniu atrakcyjności i wartości tego dziedzictwa, rozwijaniu zainteresowań współczesnych warszawiaków i warszawianek w oparciu o to dziedzictwo.

Kamienica ul. Filtrowa 69, fot. Mariusz Majewski

Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Warszawskie kamienice przełomu XIX i XX w.

“Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Warszawskie kamienice przełomu XIX i XX w.”, zaplanowany do wydania w 2024 r., jest kolejnym tomem z serii poradników przybliżających typologię architektury, dobre i złe praktyki architektoniczne, wytyczne w zakresie prawidłowej konserwacji i użytkowania obiektów historycznych, remontów konserwatorskich, finansowania prac konserwatorskich i prac budowlanych kamienic zlokalizowanych w różnych dzielnicach i rejonach Warszawy. Teren objęty publikacją rozumiemy przy tym jako dzielnice lewo- i prawobrzeżne, w tym przede wszystkim obszary Śródmieścia Południowego, Śródmieścia Północnego, Woli, Ochoty, Mokotowa, Żoliborza, Pragi-Południe i Pragi-Północ. Książka dodatkowo ma służyć pogłębieniu wiedzy mieszkańców i mieszkanek Warszawy w zakresie tego fragmentu dziedzictwa stolicy i konieczności jego ochrony, ukazaniu atrakcyjności i wartości kamienic, rozwijaniu zainteresowań współczesnych warszawiaków i warszawianek w oparciu o to dziedzictwo.

Kamienica ul. Widok 18, fot. Wojciech Kmieć

Studeo et Conservo - varsavianistyczne warsztaty konserwatorskie dla dzieci i młodzieży. XVIII edycja (młodzieżowa)

Trwa kolejna, już XVIII, edycja projektu STUDEO ET CONSERVO (do czerwca 2024) dla starszych dzieci i młodzieży. To jeden z ulubionych projektów zarówno naszych odbiorców, jak i nas samych, czyli organizatorów! To zarazem jeden z najstarszych naszych projektów, jego pierwsza edycja została przeprowadzona w 2007 r. Zapraszamy do udziału. Zabytki czekają!