Kompetencje techniczne - siła przyszłości młodych warszawiaków! EDYCJA 2.0

“Kompetencje techniczne (…)! EDYCJA 2.0” to kolejna, dedykowana uczniom warszawskich szkół ponadpodstawowych propozycja projektowa Fundacji Hereditas, za pośrednictwem której, wchodzący w dorosłość stołeczni uczniowie i uczennice mają szansę budowania oraz kształtowania tzw. “kompetencji twardych”, tj. umiejętności z pogranicza inżynierii, technologii, elektroniki, automatyki czy informatyki – rozwijających w sposób praktyczny warsztat posiadanych zdolności i pasji; kreujących nawyki logicznego myślenia i tworzenia a następnie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych sferach życia. Odpowiednio zaplanowane działania projektowe oraz zakres wzajemnie uzupełniających się zagadnień tematycznych, profilują projekt jako elitarne narzędzie wspierania młodzieży we wszechstronnym rozwoju uzdolnień manualnych i intelektualnych.

Dojrzały, aktywny... i z pasją - cykl wydarzeń dla seniorów.

“Dojrzały, aktywny… i z pasją – cykl wydarzeń dla seniorów” to projekt wyrosły z potrzeby budowania w społeczeństwie zamieszkującym miasto stołeczne Warszawa – seniorów – samoświadomości i postaw pełniejszego korzystania z potencjału społeczno – zawodowego osób starszych. To przedsięwzięcie w wyniku którego starsi odbiorcy zadania otrzymają gotowe do wykorzystania narzędzia – pomocne w pełnieniu różnorodnych ról w życiu publicznym i społecznym. Strategicznym celem realizacji zadania jest wzrost aktywności społecznej warszawskich seniorów poprzez zwiększenie ich udziału w aktywnych formach spędzania wolnego czasu, wspierania seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości i poziomu życia osób starszych, w tym stworzenie nowych warunków dla integracji wewnątrzpokoleniowej poprzez organizację cyklu warsztatów edukacyjnych o charakterze kulturalnym, aktywizacyjnym i twórczym.