MAL KOTŁOWNIA - Mój drugi dom - edycja II
??? ???????? - ??? ?????? ??? - 2-? ???????

Działania w ramach projektu “MAL Kotłownia – Mój drugi dom (etap II)” są kontynuacją i rozszerzeniem realizowanego obecnie projektu “MAL Kotłownia – Mój drugi dom”. W ramach II edycji projektu zapraszamy na cykl spotkań edukacyjno-integracyjnych – nauka j. polskiego oraz cykl wycieczek kulturalnych “Warszawa w pigułce”.

MAL KOTŁOWNIA - Mój drugi dom ??? ???????? - ??? ?????? ???

W odpowiedzi na aktualną sytuację związaną z wojną na Ukrainie oraz coraz liczniejszą grupą Ukrainek i Ukraińców w Warszawie, Fundacja Hereditas wraz z MAL Kotłownia przygotowała specjalną ofertę ?Mój drugi dom? ? obejmującą cykl zajęć kulturalno-edukacyjno-animacyjnych, których szczególnym adresatem są najmłodsi goście z Ukrainy i ich rodzice.

Kompetencje techniczne - siła przyszłości młodych warszawiaków!

“Kompetencje techniczne – siła przyszłości młodych warszawiaków!” to perspektywiczne przedsięwzięcie dedykowane uczniom i uczennicom stołecznych szkół ponadpodstawowych. Odpowiednio dobrane działania projektowe oraz zakres wzajemnie uzupełniających się zagadnień z
pogranicza informatyki, mechaniki, elektroniki, a także sensoryki i automatyki, profilują projekt jako narzędzie wspierające młodzież w rozwoju ich kompetencji i umiejętności techniczno – manualnych i intelektualnych.

IT-y możesz zostać programistą! Warszawski Program Kształcenia Kompetencji Przyszłości

“IT-y możesz zostać programistą! Warszawski Program Kształcenia Kompetencji Przyszłości” to nowatorskie przedsięwzięcie Fundacji Hereditas, wpisujące się w nurt programów edukacyjnych: popularyzujących nauki matematyczne wśród stołecznej młodzieży; rozwijających jej umiejętności informatyczne oraz zdolności posługiwania się technologiami informacyjno ? komunikacyjnymi; Zadanie ma na celu rozwój wspomnianych wyżej kompetencji i umiejętności wśród grona uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych – poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch modułów edukacyjnego programu warsztatowego z zakresu nauki programowania oraz zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu.

W krótkich spodenkach po Warszawie. VOL 7.

Siódma edycja realizowanego od 2013 r. (z krótką przerwą) zadania to kontynuacja wypracowanej na drodze kilkuletnich doświadczeń tradycji prowadzenia kreatywnych, kierowanych do młodego odbiorcy aktywności edukacyjnych z dostosowaniem form i metod prowadzenia warsztatów do aktualnych predyspozycji i wymagań młodego odbiorcy.

Wolę pójść na Wolę. Tajemnice wolskich ulic.

To dobrze znany mieszkankom i mieszkańcom Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projekt Fundacji Hereditas, tworzący warunki do włączania społeczeństwa lokalnego w życie kulturalne miasta. Tegoroczna (2022 r.), dziewiąta edycja projektu odsłoni przed uczestniczkami i uczestnikami wolskich spacerów tajniki wolskich ulic. Podczas planowanych dwudziestu spacerów przemierzymy te znane i duże arterie Dzielnicy; zawitamy także do mniejszych i z pozoru mniej zasobnych w elementy kulturowego dziedzictwa uliczek. Wspólnie odkryjemy ich bogatą historię, tradycję i zwyczaje. Sprawdzimy, gdzie klasyka łączy się z nowoczesnością, historia z teraźniejszością a służba publiczna z wielkim biznesem.

Studeo et Conservo XVI edycja - dla starszych dzieci i młodzieży

Trwa kolejna, już XVI, edycja projektu STUDEO ET CONSERVO (wrzesień 2021 ? sierpień 2022) ? dla starszych dzieci i młodzieży. To jeden z ulubionych projektów zarówno naszych odbiorców, jak i nas samych ? organizatorów! To zarazem jeden z najstarszych naszych projektów, jego pierwsza edycja została przeprowadzona w 2007 r. Zapraszamy do udziału. Zabytki czekają!

Koneserzy architektury. Poznajemy dziedzictwo Warszawy, by kształtować jej przyszłość!

Po przerwie ? na Waszą prośbę! ? uruchomiliśmy kolejną edycję projektu KONESERZY ARCHITEKTURY. Projekt skierowany jest do starszych dzieci i młodzież z terenu Warszawy, zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie zagadnień zw. z historią architektury Warszawy, stylami w architekturze, detalem architektonicznym etc. Zapraszamy!

RES IN ORNAMENTO. Dokumentacja detali architektonicznych zabytków woj. mazowieckiego II edycja

Celem głównym II edycji projektu jest zwiększanie społecznego zaangażowania w ochronę kulturowego dziedzictwa Mazowsza ? poprzez włączenie wolontariuszy w terenowe rozpoznanie, inwentaryzację i dokumentację detali architektonicznych obiektów historycznych z terenu Płocka, Płońska, Siedlec, Węgrowa i Przasnysza.

Akademia Opiekunów Dziedzictwa III edycja

Celem projektu ?AKADEMIA OPIEKUNÓW DZIEDZICTWA III edycja” jest zwiększanie społecznego zaangażowania w opiekę nad zabytkami poprzez włączanie wolontariuszy w inwentaryzację detalu architektonicznego obiektów z lat ok. 1850-1939 w Warszawie. Projekt ma także służyć popularyzacji wiedzy o detalu – jako istotnym elemencie dziedzictwa – jego roli, wartości i znaczeniu. W ramach projektu zaplanowano inwentaryzację detali architektury mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej i poprzemysłowych w Warszawie.