STUDEO ET CONSERVO – warsztaty konserwatorskie dla dzieci i młodzieży. XVI edycja (młodzieżowa) – kontynuacja projektu z lat 2007-2021

Dwór w Suchej

Trwa kolejna, już XVI, edycja projektu STUDEO ET CONSERVO (wrzesień 2021 – sierpień 2022) – dla starszych dzieci i młodzieży. To jeden z ulubionych projektów zarówno naszych odbiorców, jak i nas samych – organizatorów! To zarazem jeden z najstarszych naszych projektów, jego pierwsza edycja została przeprowadzona w 2007 r.

Projekt wszedł do stałego repertuaru zadań realizowanych przez Hereditas i należy do najważniejszych, stale rozwijanych i udoskonalanych zadań organizacji. Wzorem poprzednich edycji projektu, także tym razem przewidzieliśmy w nim realizację wielokierunkowej oferty edukacyjnej dla starszych dzieci i młodzieży z Warszawy, w tym przede wszystkim Pragi, z zakresu nauk: szeroko pojętej historii sztuki, kulturowego dziedzictwa, konserwacji zabytków i rzemiosła artystycznego oraz w zakresie opieki nad dobrami kultury.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o kulturowym dziedzictwie Warszawy i jego ochronie, o opiece nad warszawskimi zabytkami, o ich konserwacji i rewitalizacji ? to ten projekt jest właśnie dla Ciebie! Z racji znacznego stopnia trudności przewidzianych zadań warsztatowych (m.in. praca w terenie, w obiektach zabytkowych oraz w pracowniach konserwatorskich) do udziału w projekcie zapraszamy starsze dzieci i młodzież (ok. 13-18 lat).

Program edycji XVI:

– 1 wykład wprowadzający w tematykę projektu, w formule online (x 1 / 2021 r.)
– 3 warsztaty w pracowniach konserwacji zabytków – warsztaty instruktażowe w formule online (x 1 / 2021 r. + x 2 / 2022 r.
– 2 warsztaty tradycyjne – w pracowniach konserwatorskich (2 x 3 grupy / 2022 r.)
– badania i warsztaty terenowe oraz wizyty studyjne w zabytkach, w formule online (x 2 / 2022 r.)
– badania i warsztaty terenowe oraz wizyty studyjne w zabytkach, w formule tradycyjnej (2 x 3 grupy / 2022 r.)
– objazdy terenowe ? eksploracje naukowo-badawcze po Mazowszu (x 3 /2022 r.)
– spotkania z konserwatorami zabytków, historykami sztuki, archeologami, varsavianistami

Podczas wszystkich naszych warsztatów zapewniamy bardzo bliski kontakt z zabytkową substancją!

Więcej o poprzednich edycjach STUDEO ET CONSERVO

Dotychczas przeprowadzone edycje STUDEO ET CONSERVO, z lat 2007-2021, to setki godzin spotkań z zabytkami ? przede wszystkim Warszawy, ale i kilku innych miast Polski, m.in. Łodzi, Radomia, Pułtuska, Modlina, Otwocka, Szydłowca i Chęcin ? setki godzin warsztatów konserwatorskich (każdorazowo koordynowanych przez konserwatorów zabytków, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno obiektom, jak i uczestnikom warsztatów), wizyt w zabytkach, objazdów terenowych (np. coroczne objazdy po dworach i pałacach Mazowsza), wykładów i spotkań z muzealnikami, konserwatorami, historykami sztuki, architektami, varsavianistami. W zrealizowanych dotąd edycjach STUDEO ET CONSERVO wzięło udział blisko tysiąc uczestników w wieku od 13 lat (edycje dla dzieci i młodzieży) do 100+ lat (edycje dla dorosłych).

 

Konkurs

Tradycyjnie zaprosiliśmy naszych uczestników do udziału w KONKURSIE – na młodzieżowy program opieki nad wybranymi zabytkami Warszawy i Pragi, z elementami rewitalizacji tego obiektu, czyli jego adaptacji do nowych funkcji. Rewitalizacja Warszawy, w tym przede wszystkim jej dzielnicy Pragi, należy do zadań określanych jako priorytetowe w dokumentach strategicznych Warszawy – stąd zagadnienie to chcemy w sposób szczególny przybliżyć naszym odbiorcom. Zakładamy, że młodzież po odbyciu w ramach projektu cyklu spotkań i warsztatów (online lub tradycyjnych) z konserwatorami zabytków, historykami sztuki, varsavianistami, po bezpośrednich spotkaniach z dziedzictwem kultury “in situ”, opracuje programy wybranych przez siebie zabytków z Warszawy i Pragi. UWAGA! Dla chętnych prowadzić będziemy konsultacje (w siedzibie Fundacji Hereditas, także mailowe i/lub telefoniczne albo online!), podczas których eksperci (historycy sztuki, konserwatorzy zabytków) służyć będą młodzieży pomocą w opracowywaniu programów opieki nad zabytkami. Ze złożonych na konkurs projektów komisja konkursowa (2 osoby: historyk sztuki, varsavianista, przedstawiciel Fundacji Hereditas) wybierze najlepsze projekty i przyzna nagrody dla autorów: książki o zabytkach. Termin składania prac: 21 maja 2022 r.

 

W Y N I K I !!!

Pierwsze miejsce ex aequo zajęli (w porządku alfabetycznym):

* Julia Długokęcka ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie za projekt rewitalizacji kamienicy przy ul. Próżnej 14

* Julia Domańska ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie za projekt rewitalizacji kamienicy przy ul. Złotej 65B: Prezentacja Julia Domańska

* Leonard Kubicki ze Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana w Warszawie za projekt rewitalizacji pałacyku Marysieńki na Żoliborzu: Rewitalizacja_Palacyk

* Lukrecja Louati ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie za projekt rewitalizacji d. Warszawskiej Fabryki Drutów, Sztyftów i Gwoździ / tzw. Drucianki

* Maria Przystasz ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie za projekt rewitalizacji kamienicy przy ul. Żelaznej 66: Kamienica Maria Przystasz 8a


Wyróżnienia otrzymali:

* Anastazja Cych ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie za projekt rewitalizacji piekarni Rajcherta

* Maurycy Gasiul ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie za projekt rewitalizacji kamienicy przy ul. Waliców 14: Waliców 14 Maurycy Gasiul 8a

* Paula Martelli ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie za projekt rewitalizacji kamienicy przy ul. Żelaznej 66: żelazna 66 Paula Martelli

* Aleksandra Nowacka ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie za projekt rewitalizacji kamienicy przy ul. Targowej 19

* Julia Olszewska ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie za projekt rewitalizacji gmachu d. Banku Wilhelma Landaua: Rewitalizacja Julia Olszewska 8a

* Jakub Smurzyński ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie za projekt rewitalizacji zespołu młyńskiego ? tzw. młyna Michla ? przy ul. Objazdowej 2 w Warszawie

* Wiktoria Pruśniewska ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie za koncepcję rewitalizacji wybranych zabytków Warszawy: Prezentacja aktualna Wiktoria Pruśniewska 8e

* Karolina Korzeniowska ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie za projekt rewitalizacji kamienicy przy ul. Żelaznej 66 w Warszawie

Zwycięzcom gratulujemy!!!

Fundacja Hereditas składa gorące podziękowania:

Pani Agacie Gumkowskiej oraz Pani Darii Zabrzyckiej ? nauczycielkom ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie ? za doskonałe przygotowanie młodzieży do udziału w konkursie oraz za cały rok bardzo udanej współpracy!

Pani Małgorzacie Kubickiej ? Przewodniczącej Rady Rodziców w SP nr 65 im. Władysława Orkana w Warszawie ? za cały rok bardzo udanej współpracy!


Prowadzący:

Poszczególne warsztaty w ramach projektu poprowadzą uznani historycy sztuki, konserwatorzy zabytków, varsavianiści, m.in. Adrian Sobieszczański, Piotr Grzegorz Mądrach. Korzystajcie z ich wiedzy!


Ten projekt to prawdziwa uczta dla miłośników zabytków!

Zgłoszenia (z krótkim uzasadnieniem chęci udziału w projekcie): katarzynakomar@wp.pl

Projekt “Studeo et Conservo  warsztaty konserwatorskie dla dzieci i młodzieży. XVI edycja (młodzieżowa) – kontynuacja projektu z lat 2007-2021”
jest realizowany przy dofinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy.

Partnerzy:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Północ
Polska Izba Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki
Pracownia Zabytki.doc
Patroni medialni:
?Spotkania z Zabytkami?
varsavianista.pl
?Stolica”