Diedzictwo obok mnie Gminne Cuda Regionu

Dziedzictwo obok mnie. Gminne Cuda Regionu

Trzeba jasno stwierdzić, że nie ma gminy, która nie posiadałaby na swoim obszarze dziedzictwa. Zależnie od regionu i jego historycznych losów, dziedzictwo może być w lepszym lub gorszym stanie, bardziej lub mniej uświadomione, ale każda gmina posiada swoją unikalną przyrodę, tradycję kulturę, historię i ich świadectwa na swoim terenie.

Niniejsze zadanie łączy w sobie zwiększenie zaangażowania obywateli (w tym także włączonych w jego działania organizacji pozarządowych) w życie publiczne przez zainicjowanie, poprawę i modelowanie samoorganizacji społecznej – stanowiące główny cel NOWEGOFIO, z kluczową działalnością statutową fundacji – podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Wolskie małe ojczyzny

Wola to obecnie jedna z najbardziej “wielkomiejskich” dzielnic stolicy. Takiego charakteru nadaje jej m.in. nowoczesna architektura, skupiona w szczególności wokół znaczących tak dla dzielnicy jak i m.st. Warszawy arterii i punktów usługowo – handlowo – kulturalnych. Tymczasem, dzielnicę tworzą także nieco zapomniane oraz mniej znaczące z biznesowego punktu widzenia miejsca, które także są trwałym, choć powoli wypieranym nośnikiem lokalnej tradycji, historii, kultury. Niniejszy projekt zostanie w całości poświęcony tym miejscom – by zwrócić uwagę uczestników; by zachęcić ich do poznawania, odkrywania i utrwalania wiedzy o kulturowym dorobku mniej znanych części dzielnicy Wola.

europe-1473621_1280

Pięknie jest się różnić - czyli wspólnota europejska oczami młodego pokolenia

Niniejszy projekt łączy aktywną pracę młodzieży w grupach zadaniowych; doskonali mentoring poszerzony o wsparcie grup młodzieżowych wiedzą kadr specjalistycznych – pracowników ambasad krajów UE. Zachęca do poszerzania swojej wiedzy, edukując młodych warszawiaków nie tylko  “o Europie”, ale także “dla Europy” i “w Europie”.

W krótkich spodenkach po Warszawie

?W krótkich spodenkach po Warszawie? to już niemal “projekt – legenda”. Realizowany przez  Fundację Hereditas od 2013 r. (z krótką przerwą), zyskał grono stałych odbiorców – w postaci Feryjnych Placówek Edukacyjnych (FPE), które rok rocznie zgłaszają się do udziału w zaplanowanych wydarzeniach; beneficjentów – tj. dzieci i młodzież, którzy niejednokrotnie w przeciągu kilku lat korzystali z wakacyjnej oferty programowej Fundacji HEREDITAS.

Wolę pójść na Wolę - Zmiany na Woli

Historia Woli jak w soczewce skupia losy nie tylko samej dzielnicy czy W-wy, ale także Polski. Dzielnicę można poznawać poprzez miejsca, ale także biografie niezwykłych ludzi z nią związanych. Tegoroczna odsłona projektu: “Wolę pójść na Wolę” zabiera uczestnika w przekrojową podróż po zmieniającej się – niejednokrotnie na naszych oczach – Woli. Proponowany projekt oferuje wycieczkę w czasie i przestrzeni – od czasów najdawniejszych do współczesności, odsłaniając tajemnice, uwypuklając konteksty, tworząc barwne opowieści odwiedzanych miejsc.

Cmentarni rzemieślnicy - twórcy zapomniani

Celem projektu było wydobycie z czeluści niepamięci, efektów pracy rzemieślników cmentarnych. Byli to przedstawiciele kilku tylko rzemiosł:

Kamieniarze, Kowale artystyczni, Fotografowie. W zestawieniu poniższym prezentujemy twórczość funeralną zebraną na przykładzie czterech cmentarzy.

Projekt dofinansowany przez:

Studeo et Conservo XIV edycja (młodzieżowa)

Kontynuujemy XIV edycję projektu STUDEO ET CONSERVO (wrzesień 2020 ? sierpień 2021) ? tym razem edycję dla starszych dzieci i młodzieży! Jest to jeden z naszych najstarszych projektów, zarazem jeden z najbardziej popularnych wśród odbiorców!

Studeo et Conservo 2021 XV edycja (dla 19-100+ lat)

Projekt z zakresu edukacji kulturalnej z elementami historii sztuki i konserwacji zabytków. Kontynuacja najstarszego projektu Fundacji Hereditas z lat 2007-2020

RES IN ORNAMENTO. Dokumentacja detali architektonicznych zabytków woj. mazowieckiego

Celem głównym projektu jest zwiększanie społecznego zaangażowania w ochronę kulturowego dziedzictwa Mazowsza ? poprzez włączenie wolontariuszy w terenowe rozpoznanie, inwentaryzację i dokumentację detali architektonicznych obiektów historycznych z terenu Warszawy, Płocka, Pułtuska, Ciechanowa i Mławy.

ULICA TARGOWA - społeczna dokumentacja zabytków

Celem głównym projektu jest zwiększenie społecznego zaangażowania w ochronę kulturowego dziedzictwa Pragi Południe (Kamionek) i Pragi Północ oraz popularyzacja wiedzy na jego temat. Nastąpi to poprzez włączenie wolontariuszy w terenowe rozpoznanie, dokumentowanie stanu obecnego kamienic i budynków użyteczności publicznej. Celem dodatkowym jest promocja fotografii archiwalnych znajdujących się w zasobach Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie oraz w archiwum ?Spotkań z Zabytkami?. Celem operacyjnym jest utworzenie ogólnodostępnej internetowej bazy z dokumentacją budynków pozyskaną w trakcie warsztatów terenowych przez wolontariuszy pracujących pod nadzorem koordynatora.

Koneserzy architektury. Poznajemy dziedzictwo Warszawy, by kształtować jej przyszłość!

Po przerwie – na Waszą prośbę! – uruchomiliśmy kolejną edycję projektu KONESERZY ARCHITEKTURY. Projekt skierowany jest do starszych dzieci i młodzież z terenu Warszawy, zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie zagadnień zw. z historią architektury Warszawy, stylami w architekturze, detalem architektonicznym etc. Zapraszamy!

Studeo et Conservo XVI edycja - dla starszych dzieci i młodzieży

Trwa kolejna, już XVI, edycja projektu STUDEO ET CONSERVO (wrzesień 2021 – sierpień 2022) – dla starszych dzieci i młodzieży. To jeden z ulubionych projektów zarówno naszych odbiorców, jak i nas samych – organizatorów! To zarazem jeden z najstarszych naszych projektów, jego pierwsza edycja została przeprowadzona w 2007 r. Zapraszamy do udziału. Zabytki czekają!