europe-1473621_1280

Pięknie jest się różnić - czyli wspólnota europejska oczami młodego pokolenia

Niniejszy projekt łączy aktywną pracę młodzieży w grupach zadaniowych; doskonali mentoring poszerzony o wsparcie grup młodzieżowych wiedzą kadr specjalistycznych – pracowników ambasad krajów UE. Zachęca do poszerzania swojej wiedzy, edukując młodych warszawiaków nie tylko  “o Europie”, ale także “dla Europy” i “w Europie”.

W krótkich spodenkach po Warszawie

„W krótkich spodenkach po Warszawie” to już niemal “projekt – legenda”. Realizowany przez  Fundację Hereditas od 2013 r. (z krótką przerwą), zyskał grono stałych odbiorców – w postaci Feryjnych Placówek Edukacyjnych (FPE), które rok rocznie zgłaszają się do udziału w zaplanowanych wydarzeniach; beneficjentów – tj. dzieci i młodzież, którzy niejednokrotnie w przeciągu kilku lat korzystali z wakacyjnej oferty programowej Fundacji HEREDITAS.

Wolę pójść na Wolę - Zmiany na Woli

Historia Woli jak w soczewce skupia losy nie tylko samej dzielnicy czy W-wy, ale także Polski. Dzielnicę można poznawać poprzez miejsca, ale także biografie niezwykłych ludzi z nią związanych. Tegoroczna odsłona projektu: “Wolę pójść na Wolę” zabiera uczestnika w przekrojową podróż po zmieniającej się – niejednokrotnie na naszych oczach – Woli. Proponowany projekt oferuje wycieczkę w czasie i przestrzeni – od czasów najdawniejszych do współczesności, odsłaniając tajemnice, uwypuklając konteksty, tworząc barwne opowieści odwiedzanych miejsc.

Cmentarni rzemieślnicy - twórcy zapomniani

Celem projektu było wydobycie z czeluści niepamięci, efektów pracy rzemieślników cmentarnych. Byli to przedstawiciele kilku tylko rzemiosł:

Kamieniarze, Kowale artystyczni, Fotografowie. W zestawieniu poniższym prezentujemy twórczość funeralną zebraną na przykładzie czterech cmentarzy.

Projekt dofinansowany przez:

Studeo et Conservo XIV edycja (młodzieżowa)

Kontynuujemy XIV edycję projektu STUDEO ET CONSERVO (wrzesień 2020 – sierpień 2021) – tym razem edycję dla starszych dzieci i młodzieży! Jest to jeden z naszych najstarszych projektów, zarazem jeden z najbardziej popularnych wśród odbiorców!

Studeo et Conservo 2021 XV edycja (dla 19-100+ lat)

Projekt z zakresu edukacji kulturalnej z elementami historii sztuki i konserwacji zabytków. Kontynuacja najstarszego projektu Fundacji Hereditas z lat 2007-2020