STUDEO ET CONSERVO 2021 XV edycja

Projekt z zakresu edukacji kulturalnej z elementami historii sztuki i konserwacji zabytków. Kontynuacja najstarszego projektu Fundacji Hereditas z lat 2007-2020

Warsztaty terenowe Studeo et Conservo 2019 (zdj. archiwalne)

Otwieramy kolejną edycję projektu STUDEO ET CONSERVO! Celem zadania jest umożliwienie odbiorcom (19-100+ lat) aktywnego udziału w programie edukacyjnym, który poszerzy ich wiedzę w zakresie historii sztuki, wiedzy o zabytkach i sztuce dawnej, umożliwi zapoznanie się z praktycznymi aspektami konserwacji zabytków (warsztaty, pracownie konserwacji, badania terenowe etc). Aktywizująca formuła projektu sprzyjać będzie rozwijaniu kreatywności i wymianie doświadczeń odbiorców poprzez kontakt ze specjalistami: historykami sztuki, konserwatorami zabytków, muzealnikami, przy czynnym wykorzystaniu metod tradycyjnych i nowoczesnych (różne techniki konserwacji zabytków, multimedia, Internet), a przede wszystkim poprzez kontakt z zabytkową substancją. W ramach projektu wspólnie z naszymi odbiorcami będziemy kontynuować prace nad wirtualnym Lapidarium Detali Architektonicznych, a na zakończenie zaprosimy uczestników do samodzielnego przygotowania własnego projektu rewitalizacji wybranego zabytku. Elementem programu tegorocznej odsłony STUDEO ET CONSERVO będzie też utworzenie serwisu www “Zabytki – interwencje”.

Logo projektu

Podczas XII edycji projektu STUDEO ET CONSERVO (2019) zaprojektowaliśmy specjalne logo dla naszego projektu. Inspiracją dla logotypu stała się jedna z kamienic na warszawskiej Pradze ? przy ul. Marcinkowskiego 9 (wg zdjęcia Anny Szwałkiewicz). To logo towarzyszyć nam będzie także podczas tegorocznej edycji projektu:

Dla kogo STUDEO ET CONSERVO?

Dla wszystkich, którym bliskie są warszawskie zabytki! Jeśli chcesz wiedzieć więcej o kulturowym dziedzictwie Warszawy i jego ochronie, o opiece nad warszawskimi zabytkami, o ich konserwacji i rewitalizacji ? to ten projekt jest właśnie dla Ciebie! Z racji znacznego stopnia trudności przewidzianych zadań warsztatowych (m.in. praca w terenie, w obiektach zabytkowych oraz w pracowniach konserwatorskich) do udziału zapraszamy osoby dorosłe, w wieku 19-100+ lat!

Co w programie?

– warsztaty konserwacji zabytków w tematycznych w pracowniach konserwatorskich
– warsztaty terenowe i wizyty studyjne w zabytkach
– warsztaty konserwacji drewna
– inwentaryzacja i dokumentacja detalu architektonicznego warszawskich kamienic i budynków użyteczności publicznej z lat ok. 1850-1939 oraz rozbudowa wirtualnego Lapidarium Detali Architektonicznych
– badania stratygraficzne kamienic warszawskich
– utworzenie strony internetowej ?Zabytki ? interwencje?
– spotkania z konserwatorami zabytków, historykami sztuki, archeologami, varsavianistami
– bardzo bliski kontakt z zabytkową substancją!

Czy coś jeszcze?

Tak, na zakończenie odbędzie się całodniowy warsztat terenowy wspólnej realizacji wybranego projektu rewitalizacji zaproponowanego przez uczestników!

Program

  • warsztaty konserwacji zabytków w tematycznych w pracowniach konserwatorskich – warsztaty w zlokalizowanych na terenie Warszawy i w jej okolicach pracowniach konserwacji, z którymi współpracuje Fundacja Hereditas, m.in. pracownie malarstwa, sztukaterii, kamienia (przy cmentarzu Powązki) etc.; w ramach warsztatów uczestnicy wezmą udział w prostych czynnościach konserwatorskich, jak odkuwanie w kamieniu, odlewy sztukatorskie, wykonywanie prostych detali architektonicznych, ciagnięcie gzymsów, nakładanie powłok malarskich etc.; w trakcie warsztatów odbiorcy będą mieli okazję poznać ?od podszewki? pracę konserwatora zabytków, zapoznać się z najnowszymi technikami i technologiami konserwatorskimi, wziąć udział w przygotowanych specjalnie dla nich pod tym kątem ćwiczeniach;

 

  • warsztaty terenowe i wizyty studyjne w obiektach – warsztaty umożliwiające odbiorcom bezpośredni świadomy kontakt z zabytkową substancją, prowadzone na terenie zlokalizowanych w Warszawie, w tym na poddawanej obecnie intensywnej rewitalizacji Pradze, obiektów zabytkowych, w których zakończyły się, trwają bądź niebawem rozpoczną się prace konserwatorskie i rewitalizacyjne; uczestnicy tych warsztatów będą mieli okazję do zapoznania się z zasadami fotografii dokumentacyjnej, identyfikowaniem, fotografowaniem i opisywaniem detali architektonicznych etc. W tej edycji projektu przyglądać się będziemy przede wszystkim architekturze i detalowi architektonicznemu dwudziestolecia międzywojennego, rozpoznamy zasoby i stan zachowania tego fragmentu architektonicznego dziedzictwa Warszawy.

Terminy warsztatów terenowych i wizyt studyjnych w zabytkach:

19.09 (niedziela), od godz. 12.00, zachodnia Ochota, prowadzi Grzegorz Mika
25.09 (sobota), od godz. 11.00, Mokotów, prowadzi Grzegorz Mika
2.10 (sobota), od godz. 11.00, środkowy Mokotów, prowadzi Grzegorz Mika
10.10 (niedziela), od godz. 11.00, Stare Bielany, prowadzi Grzegorz Mika

 

  • warsztaty konserwacji drewna – w edycji 2019 r. Studeo et Conservo przeprowadziliśmy warsztaty konserwacji metalu, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczestników; w trakcie projektu okazało się (rozmowy z odbiorcami projektu w 2019), że istnieje także potrzeba zorganizowania warsztatów konserwacji drewna i zabytkowych przedmiotów wykonanych z drewna, stąd do projektu w edycji 2021 zaplanowaliśmy ich wprowadzenie w rozszerzonej formule. Przeprowadzone będą przez specjalistów konserwacji drewna.

 

  • utworzenie strony internetowej ?Zabytki ? interwencje?, do której uczestnicy projektu, a po zakończeniu projektu odbiorcy kolejnych edycji Studeo et Conservo, wolontariusze, społeczni opiekunowie zabytków, lokalni działacze etc. samodzielnie będą mogli dodawać informacje o zagrożonych obiektach historycznych i zabytkach z terenu Warszawy oraz całego kraju. Zakładka będzie narzędziem informującym i umożliwiającym szybką interwencję w przypadku zaobserwowania niepokojących zdarzeń dotyczących zabytków: aktów dewastacji, wandalizmu, podejrzanych działań o charakterze niszczącym substancję zabytkową, działań bezprawnych. Zakładka będzie zbudowana w oparciu o mapę, na której każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie dokonać wpisu z poziomu urządzenia mobilnego, np. smartfonu, tabletu bądź z poziomu komputera stacjonarnego. Wpis będzie zawierał informacje o zdarzeniu oraz dokładną lokalizację GPS, która zostanie ujawniona na mapie. Dokonane w ten sposób wpisy będą stanowiły narzędzie społecznego nadzoru nad dziedzictwem kultury. Mogą również stanowić źródło informacji dla organów odpowiedzialnych za nadzór nad ochroną zabytków (wartość dodana projektu).

 

  • warsztat terenowy realizacji wybranego projektu rewitalizacji ? w trakcie warsztatów uczestnicy proponować będą własne koncepcje rewitalizacji wybranych przez siebie, najbardziej zagrożonych, zdegradowanych zabytków z terenu Warszawy, np. zaniedbanego skweru, kapliczki, podwórka etc. Z propozycji tych wybierzemy na koniec programu jeden projekt, który wspólnie zrealizujemy. Czy będzie to wystawa fotografii na murze opuszczonej fabryki, aranżacja zaniedbanego skweru/podwórka, zaniedbanej kamienicy, uporządkowanie i odnowienie podwórkowej kapliczki etc. ? zależeć będzie od uczestników projektu, pomysłów może być wiele, mamy nadzieję, że nie zabraknie ich odbiorcom naszych warsztatów, których przygotowywać będziemy do tych działań przez cały projekt.


LAPIDARIUM DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

W XII edycji projektu (2019) uczestnicy zaproponowali utworzenie na zakończenie projektu internetowego Lapidarium Detali Architektonicznych, do którego mogłyby trafiać ?złowione? (sfotografowane, opisane) przez nich w trakcie warsztatów terenowych najpiękniejsze detale architektoniczne warszawskich zabytków. Powstała baza danych – w zakładce fundacja-hereditas.pl/lapidarium (Lapidarium Detali Architektonicznych), w której umieszczone zostały wykonane przez uczestników podczas warsztatów zdjęcia detali architektonicznych obiektów z terenu Pragi i Warszawy lewobrzeżnej, a które to obiekty badali i dokumentowali w trakcie warsztatów. W kolejnych edycjach projektu (Studeo et Conservo 2020 / XIII i XIV edycja) Lapidarium zostało rozbudowane o kolejne detale udokumentowane przez uczestników projektu i wolontariuszy Fundacji Hereditas podczas warsztatów terenowych. W chwili obecnej w Lapidarium znajduje się ponad 2000 detali architektonicznych! I planujemy jego dalszą rozbudowę ? w ramach bieżącej edycji projektu Studeo et Conservo (2021) uczestnicy projektu będą dokumentować (opisy i zdjęcia) kolejne detale w trakcie warsztatów terenowych i wizyt studyjnych w zabytkach, a materiał ten, po odpowiedniej obróbce, trafi do rozbudowanego o kolejne rekordy Lapidarium. Baza danych Lapidarium Detali Architektonicznych stanowi trwały rezultat projektu, jest wartością dodaną, z której korzystają nie tylko miłośnicy dziedzictwa Warszawy, lecz także konserwatorzy, architekci, historycy sztuki, a także osoby prowadzące rewitalizacje zabytkowych obiektów. Dodatkowo, jak podsumowanie tego działania, zaplanowano wydanie nieobjętej dystrybucją na rynku księgarskim publikacji z wybranymi, przykładowymi detalami architektonicznymi udokumentowanymi przez uczestników warsztatów w terenie.


Prowadzący

Poszczególne warsztaty w ramach projektu poprowadzą uznani historycy sztuki, konserwatorzy zabytków, varsavianiści, m.in. Grzegorz Mika, Andrzej Cichy, Piotr Grzegorz Mądrach. Korzystajcie z ich wiedzy!


Ten projekt to prawdziwa uczta dla miłośników zabytków!


Zgłoszenia (z krótkim uzasadnieniem chęci udziału w projekcie): katarzynakomar@wp.pl

Projekt Studeo et Conservo 2021 (XV edycja) dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury ? państwowego funduszu celowego. Wartość dofinansowania: 75 000 zł. Całkowita wartość zadania: 100 700 zł.
               
Partnerzy:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Północ
Polska Izba Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki
Pracownia Zabytki.doc
Patroni medialni:
?Spotkania z Zabytkami? / zabytki.online
varsavianista.pl
?Stolica”


Więcej o poprzednich edycjach STUDEO ET CONSERVO

W 2007 r. na stronie Fundacji Hereditas pojawiło się zaproszenie dla starszych dzieci i młodzieży do udziału w projekcie STUDEO ET CONSERVO. Program przewidywał warsztaty w pracowniach konserwatorskich i wizyty studyjne w warszawskich zabytkach. Projekt spotkał się z tak dużym zainteresowaniem, że w kolejnych latach z sukcesem i przy niesłabnącym entuzjazmie warszawskiej młodzieży realizowaliśmy kolejne edycje STUDEO ET CONSERVO, a w 2010 r. otworzyliśmy pierwszą edycję projektu dla dorosłych. Dotychczas przeprowadzone edycje STUDEO ET CONSERVO to setki godzin spotkań z zabytkami ? przede wszystkim Warszawy, ale i kilku innych miast Polski, m.in. Łodzi, Radomia, Pułtuska, Modlina, Otwocka, Szydłowca i Chęcin ? setki godzin warsztatów konserwatorskich (każdorazowo koordynowanych przez konserwatorów zabytków, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno obiektom, jak i uczestnikom warsztatów), wizyt w zabytkach, objazdów terenowych (np. coroczne objazdy po dworach i pałacach Mazowsza), wykładów i spotkań z muzealnikami, konserwatorami, historykami sztuki, architektami, varsavianistami. W zrealizowanych dotąd edycjach STUDEO ET CONSERVO wzięło udział blisko tysiąc uczestników w wieku od 13 lat (edycje dla dzieci i młodzieży) do 100+ lat (edycje dla dorosłych).

 

Warsztaty terenowe Studeo et Conservo 2019 (zdj. archiwalne)