Andrzej Cichy – konserwator, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek: Ochrona dóbr kultury, spec. konserwatorstwo). Pracował w PP PKZ w Warszawie (m.in. PKDS-zdobnictwo). Od 2004 roku jest pracownikiem naukowo-technicznym w Zakładzie Konstrukcji i Technologii Wyrobów z Drewna WTD SGGW w Warszawie. Prowadził ćwiczenia z dokumentacji konserwatorskiej i kosztorysowania prac (dla obiektów ruchomych), współprowadzi ćwiczenia do przedmiotu Historia konstrukcji drewnianych i stolarki architektonicznej. Publikacje w “Annals of Warsaw Agricultural University”, “Ochrona Zabytków”. Dla Fundacji Hereditas prowadził warsztaty w ramach projektów AEDIFICO ET CONSERVO (szkolenia dla nauczycieli; na zdjęciu) oraz STUDEO ET CONSERVO (warsztaty z konserwacji drewna)