Fundacja Hereditas powstała po to, by chronić dziedzictwo kulturowe i jest organizacją pożytku publicznego.

Celem fundacji jest ochrona dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie kulturowego, cywilizacyjnego i społecznego rozwoju kraju. Hereditas zrealizowała dotąd kilkaset projektów (w tym międzynarodowe) oraz projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Biuro Fundacji znajduje się Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 58 lokal 24, w secesyjnej kamienicy z 1906 roku.

Priorytety działań

Ochrona dziedzictwa postindustrialnego poprzez propagowanie wiedzy o zabytkach przemysłu i techniki, kreowanie programów adaptacji obiektów postindustrialnych do nowych celów, katalogowanie zachowanych zasobów dziedzictwa przemysłu i techniki.

Projekty wydawnicze – publikacje z zakresu ochrony i konserwacji zabytków.

Działania edukacji kulturalno-artystycznej skierowane do dzieci i młodzieży: upowszechnienie wśród najmłodszych wiedzy o polskim dziedzictwie kultury, wolontariat młodzieży przy pracach inwentaryzacyjnych, program ?Młody Opiekun Kulturowego Dziedzictwa?, ?adopcje? zabytków przez młodzież itp.

Opieka nad dobrami kultury: ochrona, interwencje, rewitalizacja, prace konserwatorskie, archeologiczne oraz inwentaryzacyjne.

Statut Fundacji