Koneserzy architektury. Poznajemy dziedzictwo Warszawy, by kształtować jej przyszłość!

W latach 2008-2011 Fundacja Hereditas realizowała projekt (przy wsparciu Biura Edukacji m.st. Warszawy – dotacji m.st. Warszawy) “Koneserzy architektury”; jego odbiorcami były starsze dzieci i młodzież z terenu Warszawy, zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie zagadnień zw. z historią architektury Warszawy, stylami w architekturze, detalem architektonicznym etc. W tym roku wracamy do projektu – nauczyciele współpracujących z nami szkół zwracali nam uwagę na potrzebę jego kontynuacji, adekwatnie do zgłaszanych przez starszych uczniów potrzeb. Realizowana na przestrzeni ostatnich lat w Warszawie rewitalizacja historycznych dzielnic (zwł. Pragi, Woli i Śródmieścia) zwraca bowiem uwagę młodzieży na zagadnienia zw. z architekturą i jej remontami, które wpływają na współczesny krajobraz naszego miasta. Niniejszy projekt wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

Program tegorocznej edycji:

– wykłady on-line o architektonicznym dziedzictwie Warszawy
– wykład on-line o dziedzictwie wiślanym Warszawy (uzupełnienie wykładów o architekturze informacją o roli Wisły w rozwoju Warszawy i Urzeczu jako regionie, którego kulturę coraz szerzej obecnie odkrywamy)
– warsztaty terenowe oraz edukacyjno-poznawcze wizyty studyjne w najważniejszych obiektach dziedzictwa architektonicznego Warszawy oraz dziedzictwa wiślanego

Galeria

Konkurs

Tradycyjnie zaprosimy naszych uczestników do udziału w KONKURSIE – na projekt ochrony i upowszechnienia/promocji wybranych zachowanych artefaktów architektonicznego dziedzictwa Warszawy.

Ze złożonych na konkurs projektów komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze i przyzna nagrody dla autorów: książki o architekturze Warszawy. Ale to nie wszystko! Autorzy trzech nagrodzonych prac będą mieć okazję zaprezentować je on-line, w ramach ok. 10-minutowego filmu. Film zostanie opublikowany na stronie projektu, stronie varsavianista.pl (patron medialny), kanale YouTube Fundacji Hereditas.

Termin składania prac konkursowych: 21 maja 2022 r.


Prowadzący:

Poszczególne warsztaty w ramach projektu prowadzą historycy sztuki, konserwatorzy zabytków, varsavianiści, m.in. Adrian Sobieszczański, Piotr Grzegorz Mądrach. Korzystajcie z ich wiedzy!

Zgłoszenia (z krótkim uzasadnieniem chęci udziału w projekcie): katarzynakomar@wp.pl

Projekt “Koneserzy architektury. Poznajemy dziedzictwo Warszawy, by kształtować jej przyszłość!”
jest realizowany przy dofinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy.

Partnerzy:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Północ
Polska Izba Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki
Pracownia Zabytki.doc
Patroni medialni:
?Spotkania z Zabytkami?
varsavianista.pl
?Stolica”