Wolę pójść na Wolę – Zmiany na Woli

Wola jest dzielnicą wielowymiarową – ma wiele warstw, które wciąż można odkrywać, wiele wątków, o których można snuć opowieści, wiele kierunków, w których może podążać i wiele płaszczyzn, z których można ją oglądać. Budowanie tożsamości Woli powinno bazować na tym, co ją wyróżnia wśród innych dzielnic. Współcześnie dla większości osób wizerunek Woli opiera się na cierpieniu i tradycjach robotniczych. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że Wola była dzielnicą przyciągającą ludzi wielu kultur i wielu wyznań. Pełna kolorów historia tej dzielnicy jest obecna niemal na każdym kroku. Fundacja Hereditas poprzez swoje cykliczne działania prowadzone na terenie dzielnicy od wielu lat ukazuje ją w atrakcyjny sposób, przy użyciu nowoczesnych metod i form działania wspomaga budowę wizerunku Woli, z którą mieszkańcy chcą się utożsamiać.