Wolskie Małe Ojczyzny

Z uwagi na sytuację epidemiczną, Uczestnicy wydarzeń projektowych mają obowiązek stosowania się do aktualnie panujących zaleceń sanitarnych, w tym zakrywania nosa i ust maseczką ochronną. 

“Wolskie Małe Ojczyzny” – to nowa seria i propozycja jesiennych, kulturalnych aktywności,
kierowanych do warszawian (w szczególności mieszkanek i mieszkańców Woli). Jako motywy
przewodnie przedsięwzięcia, przyjęto dwie tezy – założenia problematyczno – tematyczne,
podlegające rozwinięciu opisanymi dalej narzędziami projektowymi:

 1. Krajobraz Dzielnicy Wola, obok “wybijającego się” wielkomiejskiego charakteru, tworzą
  także mniej znane, a jednocześnie urokliwe jej zakątki.
 2. Mniej znana warszawianom “Wola lokalna” to mała ojczyzna jej mieszkańców – miejsce
  życia, pracy czy pełnienia ról społecznych.

Termin realizacji projektu:
11.10.2021 ? 31.12.2021

Miejsce realizacji: 
Dzielnica Wola m.st. Warszawy

Źródło finansowania: 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (Dzielnica Wola)

Działania przewidywane do realizacji w ramach zadania: 

 1. Dziesięć spacerów przewodnickich po wolskich ulicach
 2. Prelekcja “Wola Lokalna”
 3. Konkurs fotograficzno – wspomnieniowy

ZAPROSZENIE do udziału w konkursie

fotograficzno- wspomnieniowym

organizowanym we współpracy z MAL KOTŁOWNIA

 

Przedmiot konkursu

Konkurs polega na uchwyceniu lub utrwaleniu w formie pracy konkursowej różnorodności, kontrastowości, niezwykłości oraz wspomnień dotyczących “Woli lokalnej”. Prace konkursowe powinny prezentować zmieniające się w perspektywie upływającego czasu oblicze Dzielnicy Wola,  (w szerokim spektrum rozumienia tego twierdzenia), m.in:

 1. cechy zewnętrzne [wygląd; układ urbanistyczny, architektura, przyroda itp.]
 2. cechy szczególne [styl i poziom życia mieszkańców, sposoby rekreacji, miejsca pracy, warunki mieszkaniowe itp.]
 3. cechy społeczne [tradycje, zjawiska, obrzędy, rytuały, przekazy, itp.],

charakteryzujące społeczność Woli, które spajają i wzmacniają lokalną tożsamość, łączą współczesność z przeszłością. Ważnym aspektem Pracy jest czynnik kontrastowy – nadsyłane Prace winny zawierać odniesienia do przeszłości (w rozumieniu: ?jak było kiedyś?), prezentować przeciwieństwa, antagonizmy i różnice w obliczach Dzielnicy przeszłości i teraźniejszości.

Uczestnicy konkursu:

Warszawianie, w szczególności obecni oraz byli mieszkańcy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Technika pracy:

 1. fotografia (współczesna i/lub archiwalna)
 2. opis o charakterze informacyjnym/ wspomnieniowym (sporządzony odręcznie bądź elektronicznie, zawierający nie więcej niż 1800 znaków.)

Termin składania prac:

Do 01.12.2021 roku

Na laureatów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe – bony do sieci sklepów EMPIK.

Prace można składać w formie elektronicznej wysyłając je na adres mailowy: malkotlownia@fundacja-hereditas.pl lub też dostarczyć osobiście do Miejsca Aktywności Lokalnej na Ulrychowie przy ul. Olbrachta 9.