RES IN ORNAMENTO. Dokumentacja detali architektonicznych zabytków woj. mazowieckiego

Pułtusk, kamienice XIX/XX w.

Zapraszamy wolontariuszy do udziału w projekcie ?RES IN ORNAMENTO. DOKUMENTACJA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO?!

Celem głównym projektu jest zwiększanie społecznego zaangażowania w ochronę kulturowego dziedzictwa Mazowsza – poprzez włączenie wolontariuszy projektu w terenowe rozpoznanie, inwentaryzację i dokumentację detali architektonicznych obiektów historycznych z terenu Warszawy, Płocka, Pułtuska, Ciechanowa i Mławy. Celem operacyjnym jest utworzenie ogólnodostępnej internetowej bazy danych z dokumentacją detali arch. ww. miast pozyskaną w trakcie działań terenowych przez wolontariuszy pracujących pod nadzorem koordynatorów.

W programie projektu m.in. szkolenie z fotografowania architektury i detali architektonicznych oraz warsztaty terenowe w miastach objętych projektem, podczas których prowadzić będziemy rozpoznanie i dokumentację wystroju architektury mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej i poprzemysłowych z lat ok. 1850-1939.

Szkolenia i warsztaty terenowe w tym projekcie poprowadzą: konserwator zabytków PIOTR GRZEGORZ MĄDRACH oraz historyk sztuki i varsavianista JERZY S. MAJEWSKI.

Program

– 11.09.2021 od godz. 12: szkolenie “Detal architektoniczny: rodzaje, formy, obiekty” –  Łazienki Królewskie, spotkanie przy Pałacu Myślewickim, prowadzenie Piotr G. Mądrach); zakres szkolenia: omówienie ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, historia form/stylów w architekturze, rodzaje detalu arch., przybliżenie historii architektury miast objętych projektem: Płocka, Pułtuska, Ciechanowa, Mławy, Warszawy; podsumowaniem części szkoleniowej będzie warsztat opisu detalu arch. wg przyjętego dla projektu wzoru formatki / karty dokumentacyjnej, na podst. którego opisane zostaną i ułożone w bazie wszystkie zinwentaryzowane w ramach projektu detale; warsztat fotografowania architektury i detali arch.: analiza sytuacyjna, dobór odpowiednich obiektywów, pomiar światła, czasu naświetlania, dobór ujęć, głębi, postprodukcja, ćwiczenia;

– wrzesień-październik: warsztaty terenowe ? inwentaryzacja detali architektonicznych Płocka, Pułtuska, Ciechanowa, Mławy i Warszawy (prowadzą Piotr Grzegorz Mądrach i Jerzy S. Majewski), dokładne terminy będziemy przesyłać uczestnikom na bieżąco.

Kolejnym etapem będzie praca zw. z opracowaniem zgromadzonego w terenie materiału, obróbką zdjęć, redakcją merytoryczną i językową oraz przygotowaniem pozyskanego w terenie materiału do wprowadzenia do bazy danych.

Baza danych detali architektonicznych 

Pozyskany w terenie materiał, poddany obróbce i opracowaniu redakcyjnemu, zostanie wprowadzony do utworzonej w ramach niniejszego projektu ogólnodostępnej internetowej bazy danych detali architektonicznych. Zostanie do niej wprowadzona także cała dotychczas zgromadzona przez Hereditas w poprzednich latach dokumentacja detali arch. (transfer zdjęć i opisów z baz: zabytek.co/detal oraz Lapidarium Detali Architektonicznych), aby umożliwić i ułatwić korzystanie tylko z jednej bazy wszystkim zainteresowanym osobom. Po wprowadzeniu dokumentacji pozyskanej w ramach niniejszego projektu oraz po wykonaniu transferu dokumentacji z poprzednich lat w bazie znajdzie się dokumentacja detali z ok. 230 obiektów z Warszawy, Płocka, Pułtuska, Ciechanowa i Mławy.

Baza połączona będzie dodatkowo z prowadzoną przez Hereditas stroną varsavianista.pl. W kolejnych latach planujemy kontynuowanie inwentaryzacji i dokumentacji detali historycznej architektury miast województwa mazowieckiego z ich wprowadzaniem do utworzonej w niniejszym projekcie bazy.


Zgłoszenia (z krótkim uzasadnieniem chęci udziału w projekcie): katarzynakomar@wp.pl

 

Projekt dofinansowano ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Partner:
Polska Izba Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki
Patroni medialni:
?Spotkania z Zabytkami? / zabytki.online
varsavianista.pl
?Stolica”