Piotr Grzegorz Mądrach – dyplomowany konserwator zabytków, rzeczoznawca konserwacji zabytków: Polskiej Izby Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Związku Polskich Artystów Plastyków, od 1989 jest przewodniczącym Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki w Okręgu Warszawskim ZPAP, od 1991 członek Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym ZPAP, od 1991 prezes Rady Naczelnej Polskiej Izby Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki; specjalizuje się w konserwacji: rzeźb, sztuki zdobniczej, elementów architektonicznych, zabytków architektonicznych; prace konserwatorskie: pomniki nagrobne na cmentarzach warszawskich i mazowieckich, konserwacje szeregu zabytkowych obiektów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Łańcucie, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Płocku), realizuje projekty, nadzory, konsultacje, opinie dla zleceniodawców państwowych, samorządowych, prywatnych właścicieli obiektów zabytkowych, firm działających na polu konserwacji i ochrony zabytków; uczestnik misji konserwatorskich w Słowenii (1994), Szwecji (1995), Bułgarii (1999), Austrii (2004) Niemczech (1996-2018); wielokrotnie odznaczany za działalność na polu ochrony i konserwacji zabytków, m.in.: MEDALEM im. ANDRZEJA WRÓBLEWSKIEGO (1979), ZŁOTĄ ODZNAKĄ ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI (2006), BRĄZOWYM MEDALEM ?GLORIA ARTIS? (2016), MEDALEM im. ERAZMA MAJEWSKIEGO (2016), MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA SZTUKI KONSERWACJI (2017), KRZYŻEM NIEPODLEGŁOŚCI (2018), ZŁOTĄ ODZNAKĄ ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW (2019). Z Fundacją Hereditas współpracuje od początku naszych działań, przeprowadził dla nas setki godzin warsztatów, wykładów i spotkań, w tym warsztaty w pracowniach konserwatorskich, na terenach prac konserwatorskich, w remontowanych zabytkach, objazdy badawcze etc., m.in. w ramach projektów AEDIFICO ET CONSERVO (szkolenia dla nauczycieli), AKADEMIA OPIEKUNÓW DZIEDZICTWA i STUDEO ET CONSERVO. Od 2016 r. koordynuje prowadzoną przez Fundację Hereditas przy udziale wolontariuszy inwentaryzację i dokumentację detalu architektonicznego Warszawy oraz badania stratygraficzne praskich kamienic.

Publikacje

Kaligrafia