Lapidarium detalu architektonicznego

Detal architektoniczny to najbardziej nietrwały, ulotny element tkanki obiektu ? najbardziej zagrożony, narażony na zniszczenie, często tracony lub nieodpowiednio przekształcany np. podczas remontu zabytku. Fundacja Hereditas już od kilku lat prowadzi pionierskie w skali Warszawy intensywne działania w zakresie rozpoznania zasobu, inwentaryzacji i dokumentacji detalu architektonicznego warszawskiej architektury, a ich efekty upowszechnia w ramach bazy zabytek.co/detal oraz Lapidarium Detali Architektonicznych Warszawy.

Lapidarium powstało w trakcie realizacji XII edycji (2019 r.) najstarszego projektu Fundacji Hereditas STUDEO ET CONSERVO jako inicjatywa i wspólna praca uczestników tego projektu (finansowanie: Narodowe Centrum Kultury / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Do Lapidarium trafiły wtedy zdjęcia ponad 700 różnych detali 27 praskich kamienic i budynków użyteczności publicznej. W 2020 r. – XIII edycja Studeo et Conservo, finansowanie: Miasto Stołeczne Warszawa – odbiorcy projektu zadokumentowali i umieścili w Lapidarium blisko 1200 zdjęć kolejnych 26 kamienic z Pragi i Śródmieścia Południowego. Z Lapidarium Detali Architektonicznych Fundacji Hereditas, tworzonego przy udziale uczestników projektu Studeo et Conservo, korzystają już historycy sztuki, architekci, konserwatorzy oraz inwestorzy prowadzący prace w obrębie historycznych obiektów, a także miłośnicy zabytków Warszawy. Zapraszamy do korzystania!

Białostocka

Białostocka 4

Białostocka 22

Białostocka 36

Bracka

Bracka 1 / Żurawia 2

Bracka 3

Bracka 5

Brzeska

Brzeska 4

Brzeska 7

Brzeska 20

Jagiellońska

Jagiellońska 9

Jagiellońska 11

Jagiellońska 12

Jagiellońska 14

Jagiellońska 16

Jagiellońska 18

Jagiellońska 20

Jagiellońska 25

Jagiellońska 27

Jasna

Jasna 6

Jasna 10

Kawęczyńska

Kawęczyńska 4

Kawęczyńska 18

Kawęczyńska 24

Kawęczyńska 26

Kawęczyńska 39

Kawęczyńska 41

Kawęczyńska 45

Kawęczyńska 47

Koszykowa

Koszykowa 24

Koszykowa 35

Kowelska

Kowelska 6

Kowieńska

Kowieńska 8

Kowieńska 22

Kowieńska 23

Krakowskie Przedmieście

Krakowskie Przedmieście 7

Krakowskie Przedmieście 17

Krakowskie Przedmieście 16-18

Krucza

Krucza 13 / Wilcza 17

Krucza 47a

Nowy Świat

Nowy Świat 2

Nowy Świat 4

Plac Trzech Krzyży

plac Trzech Krzyży 18

Sprzeczna

Sprzeczna 8

Sprzeczna 6

Szpitalna

Szpitalna 5

Szpitalna 8

Szwedzka

Szwedzka 6

Szwedzka 9

Szwedzka 21

Szwedzka 23

Szwedzka 33

Środkowa

Środkowa 12

Środkowa 23

Środkowa 25

Targowa

Targowa 19

Targowa 41

Targowa 44

Targowa 57

Targowa 63

Targowa 74

Wilcza

Wilcza 7

Wilcza 8

Wilcza 9

Wilcza 9a

Wilcza 11

Wilcza 13

Wilcza 14B

Wilcza 15

Wilcza 16

Wilcza 17 / Krucza 13

Wilcza 22

Wilcza 23