Dziedzictwo obok mnie. Gminne Cuda Regionu

Termin realizacji projektu:

01.06.2021 r. – 31.12.2022 r.

Zasięg realizacji projektu:

Ogólnopolski

Narzędzia projektowe:

  1. Rekrutacja grona ok. 200 os. – Lokalnych Koordynatorów Nadzorujących– oraz przeprowadzenie systemu webinariów (szkoleń szczebla centralnego)
  2. Utworzenie przez Lokalnych Koordynatorów Nadzorujących tzw. Społecznych zespołów Roboczych oraz przeprowadzenie ok. 200 szkoleń szczebla regionalnego, wprowadzających zaangażowanych wolontariuszy w ideę projektu
  3. Stworzenie internetowej bazy danych – katalogu tzw. “Gminnych Cudów Regionu”
  4. Identyfikacja, ocena i ewidencjonowanie – przy udziale wolontariuszy i Lokalnych Koordynatorów Nadzorujących, z wykorzystaniem internetowego narzędzia (katalogu Gminnych Cudów Regionu) – ok. 2 500 rekordów – osobliwości danego regionu – gminy
  5. Organizacja konferencji, promującej osiągnięte rezultaty i stworzone produkty zadania.

 

Projekt  “Dziedzictwo obok mnie. Gminne Cuda Regionu” jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030.