Dziedzictwo obok mnie. Gminne Cuda Regionu

Termin realizacji projektu:

01.06.2021 r. – 31.12.2022 r.

Zasięg realizacji projektu:

Ogólnopolski

Narzędzia projektowe:

  1. Rekrutacja Lokalnych Koordynatorów Nadzorujących raz przeprowadzenie systemu webinariów (szkoleń szczebla centralnego)
  2. Utworzenie przez Lokalnych Koordynatorów Nadzorujących tzw. Społecznych zespołów Roboczych oraz przeprowadzenie ok. 200 szkoleń szczebla regionalnego, wprowadzających zaangażowanych wolontariuszy w ideę projektu
  3. Stworzenie internetowej bazy danych ? katalogu tzw. “Gminnych Cudów Regionu”
  4. Identyfikacja, ocena i ewidencjonowanie ? przy udziale wolontariuszy i Lokalnych Koordynatorów Nadzorujących, z wykorzystaniem internetowego narzędzia (katalogu Gminnych Cudów Regionu) – ok. 2 000 rekordów w bazie.
  5. Organizacja konferencji, promującej osiągnięte rezultaty i stworzone produkty zadania.

Fundacja Hereditas zaprasza do obejrzenia Konferencji podsumowującej projekt “Dziedzictwo obok mnie – Gminne Cuda Regionu” finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ? Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

 

Projekt  “Dziedzictwo obok mnie. Gminne Cuda Regionu” jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ? Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030.