Dziedzictwo obok mnie. Gminne Cuda Regionu – słowniczek pojęć

  • Webinaria ? spotkania kandydatów na Lokalnych Koordynatorów Nadzorujących, realizowane w formie on-line, zapoznające z tematem (zakresem projektu) prezentowanym na żywo przez  eksperta.

 

  • Szkolenia szczebla regionalnego ? przeprowadzane przez Lokalnych Koordynatorów Nadzorujących w dowolnej formie (spotkania online, szkolenia stacjonarne) szkolenia, mające na celu przygotowanie wolontariuszy do przeprowadzenia procesu identyfikacji, oceny i ewidencjonowania tzw. ?gminnych cudów regionu?.

 

  • Lokalni Koordynatorzy Nadzorujący – osoby fizyczne, przedstawiciele lokalnych: placówek oświatowych, samorządu gminnego, organizacji pozarządowych, instytucji, firm, i in, którzy uczestnicząc w pierwszym etapie zadania (rekrutacja, szkolenia szczebla centralnego (webinaria), zadeklarują wolę udziału w dalszej części zadania, tj. zorganizują w swoich gminach szkolenie dla potencjalnych wolontariuszy; wraz z nimi przeprowadzą proces identyfikacji, oceny i ewidencjonowania tzw. ?gminnych cudów regionu; podejmą się koordynacji tych działań na wskazanej przez siebie gminie.
  • Wolontariusze ? osoby fizyczne (ok. 1 000 os.), które pozyskane i przeszkolone przez Lokalnego Koordynatora Nadzorującego w szkoleniu szczebla regionalnego, we współpracy z nim przeprowadzą proces identyfikacji, oceny i ewidencjonowania tzw. ?gminnych cudów regionu?

 

  • Społeczne Zespoły Robocze – ok. 200 zespołów, złożonych z min. 6-ciu osób fizycznych (w tym 1-go Lokalnego Koordynatora Nadzorującego oraz min. 5-iu wolontariuszy), prowadzących proces identyfikacji, oceny i ewidencjonowania tzw. ?gminnych cudów regionu? w granicach administracyjnych pojedynczej, zgłoszonej przez Lokalnego Koordynatora Nadzorującego  gminy.

 

  • Gminne Cuda Regionu – materialne i niematerialne, ożywione i nieożywione elementy dziedzictwa kulturowego, wyróżniające dany region (gminę) na tle okolicznych i/lub innych gmin kraju. Gminne cuda regionu to osobliwości, charakterystyczne przede wszystkim dla danego obszaru (wyznaczonego granicami administracyjnymi gmin); to wyróżniki, których posiadanie spaja lokalną społeczność, nadaje jej poczucie dumy, lokalnej przynależności społecznej; tworzy, wzmacnia i buduje tożsamość miejsca i jest fundamentem pod budowę lokalnej marki, promującej gminę i region.

 

  • Proces identyfikacji, oceny i ewidencjonowania tzw. ?gminnych cudów regionu? ?  prowadzone przez wolontariuszy i nadzorowane przez Lokalnych Koordynatorów  czynności,  polegające na odszukaniu, ocenie i zarejestrowaniu w systemie informatycznym osobliwości, spełniających kryterium definicji gminnych cudów regionu, prowadzone w oparciu o udostępnione narzędzia zbierania danych w postaci strony internetowej, wraz z udostępnioną instrukcją dodawania obiektów, realizowane przez Społeczne Zespoły Robocze.