ULICA TARGOWA – SPOŁECZNA DOKUMENTACJA ZABYTKÓW

Pocztówka ze zbiorów Biblioteki Narodowej, przedstawiająca fragment ulicy Targowej, sygn. DŻS XII 8b/p.19/77

Zapraszamy wolontariuszy do udziału w projekcie ?Ulica Targowa ? społeczna dokumentacja zabytków?!

Celem głównym projektu jest zwiększenie społecznego zaangażowania w ochronę kulturowego dziedzictwa Pragi Południe (Kamionek) i Pragi Północ oraz popularyzacja wiedzy na jego temat. Nastąpi to poprzez włączenie wolontariuszy w terenowe rozpoznanie, dokumentowanie stanu obecnego kamienic i budynków użyteczności publicznej. Celem dodatkowym projektu jest promocja fotografii archiwalnych znajdujących się w zasobach Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie oraz w archiwum ?Spotkań z Zabytkami?. Celem operacyjnym projektu jest utworzenie ogólnodostępnej internetowej bazy z dokumentacją budynków pozyskaną w trakcie warsztatów terenowych przez wolontariuszy pracujących pod nadzorem koordynatora. Utworzenie bazy poprzedzone będzie kwerendą archiwalną i biblioteczną.

W programie m.in. szkolenie z fotografowania architektury oraz warsztaty terenowe na Pradze Południe (Kamionek) i Pradze Północ, podczas których dokumentować będziemy stan obecny kamienic, uszkodzenia i detale architektoniczne.

Szkolenia i warsztaty terenowe w tym projekcie poprowadzą: konserwator zabytków PIOTR GRZEGORZ MĄDRACH i społeczny opiekun zabytków, autorka ?Z Pragą za pan brat? MONIKA WESOŁOWSKA.

Jeśli w Państwa archiwach rodzinnych znajdują się zdjęcia ulicy Targowej i ulokowanych przy niej budynków, wykonane do 2000 roku, zachęcamy do przesyłania ich do nas na adres: monika.wesolowska@fundacja-hereditas.pl Pozwolą one na obserwacje zmian, jakie zaszły w obrębie ulicy, a także ? w przypadku fotografii wykonanych do lat 70. ? mogą przyczynić się do odtworzenia detali architektonicznych budynków.

Zgłoszenia z krótkim uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie prosimy przesłać na adres: monika.wesolowska@fundacja-hereditas.pl. 

 

Projekt dofinansowano ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Patroni medialni:
?Spotkania z Zabytkami? / zabytki.online
varsavianista.pl
?Stolica?