RES IN ORNAMENTO. Dokumentacja detali architektonicznych zabytków woj. mazowieckiego II edycja

Pułtusk, balkon kamienicy Rynek 26, fot. Cecylia Rotter (zdj. wykonane podczas I edycji projektu, w 2021 r.)

Zapraszamy wolontariuszy do udziału w II edycji projektu ?RES IN ORNAMENTO. DOKUMENTACJA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO?!

Celem głównym projektu jest zwiększanie społecznego zaangażowania w ochronę kulturowego dziedzictwa Mazowsza – poprzez włączenie wolontariuszy projektu w terenowe rozpoznanie, inwentaryzację i dokumentację detali architektonicznych obiektów historycznych z terenu Płocka, Płońska, Przasnysza, Siedlec i Węgrowa. To kontynuacja działań z 2021 r., kiedy inwentaryzowaliśmy detale Mławy, Płocka, Pułtuska i Ciechanowa. Celem operacyjnym jest kontynuacja prac nad ogólnodostępną internetową bazą danych z dokumentacją detali arch. ww. miast pozyskaną w trakcie działań terenowych przez wolontariuszy pracujących pod nadzorem koordynatorów.

W programie projektu są warsztaty terenowe w ww. miastach objętych działaniami, podczas których prowadzić będziemy rozpoznanie i dokumentację wystroju architektury mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej i poprzemysłowych z lat ok. 1850-1939.

Szkolenia i warsztaty terenowe w tym projekcie poprowadzą: historyk sztuki i varsavianista JERZY S. MAJEWSKI i konserwator zabytków PIOTR GRZEGORZ MĄDRACH.

Program

– lipiec-sierpień – warsztaty terenowe ? inwentaryzacja detali architektonicznych Płocka, Płońska, Siedlec, Węgrowa i Przasnysza (prowadzą Jerzy S. Majewski i Piotr Grzegorz Mądrach), dokładne terminy będziemy przesyłać uczestnikom na bieżąco.

Kolejnym etapem będzie praca zw. z opracowaniem zgromadzonego w terenie materiału, obróbką zdjęć, redakcją merytoryczną i językową oraz przygotowaniem pozyskanego w terenie materiału do wprowadzenia do bazy danych.

Baza danych detali architektonicznych 

Pozyskany w terenie materiał, poddany obróbce i opracowaniu redakcyjnemu, zostanie wprowadzony do utworzonej w ramach ubiegłorocznej edycji projektu ogólnodostępnej internetowej bazy danych detali architektonicznych. Jest do niej wprowadzona także cała dotychczas zgromadzona przez Hereditas w poprzednich latach dokumentacja detali arch. (transfer zdjęć i opisów z baz: zabytek.co/detal oraz Lapidarium Detali Architektonicznych), aby umożliwić i ułatwić korzystanie tylko z jednej bazy wszystkim zainteresowanym osobom. Po wprowadzeniu dokumentacji pozyskanej w ramach niniejszego projektu oraz po wykonaniu transferu dokumentacji z poprzednich lat w bazie znajdzie się dokumentacja detali z ok. 300 obiektów z Warszawy, Płocka, Pułtuska, Ciechanowa, Mławy, Przasnysza, Węgrowa, Siedlec i Płońska.

Baza połączona jest dodatkowo z prowadzoną przez Hereditas stroną varsavianista.pl. W kolejnych latach planujemy kontynuowanie inwentaryzacji i dokumentacji detali historycznej architektury miast województwa mazowieckiego z ich wprowadzaniem do utworzonej w niniejszym projekcie bazy.


Zgłoszenia do projektu w charakterze wolontariusza (z krótkim uzasadnieniem chęci udziału w projekcie): katarzynakomar@wp.pl

 

Projekt dofinansowano ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Partner:
Patroni medialni: