IT-y możesz zostać programistą!

Warszawski Program Kształcenia Kompetencji Przyszłości

                                                                                                     INFOGRAFIKA

Termin realizacji projektu:

01.09.2022  – 16.08.2023

Miejsce realizacji projektu: 

teren m.st. Warszawy

Źródło finansowania: 

Miasto Stołeczne Warszawa

“IT-y możesz zostać programistą! Warszawski Program Kształcenia Kompetencji Przyszłości” to nowatorskie przedsięwzięcie Fundacji Hereditas, wpisujące się w nurt programów edukacyjnych: popularyzujących nauki matematyczne wśród stołecznej młodzieży; rozwijających jej umiejętności informatyczne oraz zdolności posługiwania się technologiami informacyjno ? komunikacyjnymi;

Zadanie ma na celu rozwój wspomnianych wyżej kompetencji i umiejętności wśród uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych – poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch modułów edukacyjnego programu warsztatowego z zakresu nauki programowania oraz zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu.

Grupę docelową zadania stanowią uczniowie stołecznych szkół ponadpodstawowych (w przypadku osób z niepełnosprawnościami do 24. roku życia) – mieszkający lub uczący się na terenie Warszawy, z zainteresowaniami ścisłymi: matematyczno-, fizyczno – informatycznymi.