W krótkich spodenkach po Warszawie. VOL. 7.

Termin realizacji projektu:

16.05.2022 ? 18.09.2022

Miejsce realizacji:

m.st. Warszawa

Źródło finansowania:

Miasto Stołeczne Warszawa

Siódma edycja realizowanego od 2013 r. (z krótką przerwą) zadania to kontynuacja wypracowanej na drodze kilkuletnich doświadczeń tradycji prowadzenia kreatywnych, kierowanych do młodego odbiorcy aktywności edukacyjnych z dostosowaniem form i metod prowadzenia warsztatów do aktualnych predyspozycji i wymagań młodego odbiorcy.

W ramach tegorocznej edycji projektu zaplanowano organizację cyklu warsztatów edukacyjnych z 3-ch zasadniczych zakresów tematycznych:

  • Przyroda i ekologia
  • Historia i kultura
  • Geologia z elementami nauk o ziemi.

Warsztaty, realizowane tak w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych jak i miejskiej przestrzeni publicznej (w zależności od preferencji grup biorących udział w zadaniu), w sposób aktywny włączą dzieci i młodzież do programu czynnej rozbudowy zainteresowań naukowych, budowy wiedzy i kompetencji miękkich. Każde z proponowanych zajęć będzie łączyć w sobie elementy warsztatowe, ćwiczenia laboratoryjne (doświadczalne), aktywne gry sytuacyjne czy wspólne rozwiązywanie zaistniałego problemu. Działania projektowe z założenia zostały dostosowane do możliwości grup wiekowych: w szczególności – klas I – IV oraz kl. V – VIII szkół podstawowych.