Koneserzy architektury. Poznajemy dziedzictwo Warszawy, by kształtować jej przyszłość!

W latach 2008-2011 Fundacja Hereditas realizowała projekt (przy wsparciu Biura Edukacji m.st. Warszawy – dotacji m.st. Warszawy) “Koneserzy architektury”; jego odbiorcami były starsze dzieci i młodzież z terenu Warszawy, zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie zagadnień zw. z historią architektury Warszawy, stylami w architekturze, detalem architektonicznym etc. W tym roku wracamy do projektu – nauczyciele współpracujących z nami szkół zwracali nam uwagę na potrzebę jego kontynuacji, adekwatnie do zgłaszanych przez starszych uczniów potrzeb. Realizowana na przestrzeni ostatnich lat w Warszawie rewitalizacja historycznych dzielnic (zwł. Pragi, Woli i Śródmieścia) zwraca bowiem uwagę młodzieży na zagadnienia zw. z architekturą i jej remontami, które wpływają na współczesny krajobraz naszego miasta. Niniejszy projekt wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

Program tegorocznej edycji:

– wykłady on-line o architektonicznym dziedzictwie Warszawy
– wykład on-line o dziedzictwie wiślanym Warszawy (uzupełnienie wykładów o architekturze informacją o roli Wisły w rozwoju Warszawy i Urzeczu jako regionie, którego kulturę coraz szerzej obecnie odkrywamy)
– warsztaty terenowe oraz edukacyjno-poznawcze wizyty studyjne w najważniejszych obiektach dziedzictwa architektonicznego Warszawy oraz dziedzictwa wiślanego

Konkurs

Tradycyjnie zaprosiliśmy naszych uczestników do udziału w KONKURSIE – na projekt ochrony i upowszechnienia/promocji wybranych zachowanych artefaktów architektonicznego dziedzictwa Warszawy.

Ze złożonych na konkurs projektów komisja konkursowa wybrała najlepsze i przyznała nagrody dla autorów: książki o historii i architekturze Warszawy. Ale to nie wszystko! Prace nagrodzone zaprezentowane zostały on-line, w ramach krótkiego filmu. Film został opublikowany na stronie projektu (vide obok), stronie varsavianista.pl (patron medialny) i kanale YouTube Fundacji Hereditas.

 

W Y N I K I !!!

Pierwsze miejsce ex aequo zajęli (w porządku alfabetycznym):

* Konstanty Kubicki z Liceum Ogólnokształcącego nr 50 Stowarzyszenie Kultury i Edukacji w Warszawie za projekt rewitalizacji dawnego Domu Handlowego ?Merkury? na Żoliborzu: rewitalizacja3

* Stanisław Małek ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie za projekt rewitalizacji kamienicy przy ul. Żelaznej 66: Żelazna 66 – Staś Małek 8a

* Małgorzata Parzydeł ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie za projekt rewitalizacji kamienic przy ulicy Waliców 10-12-14: Kamienice przy ulicy Waliców Małgorzata Parzydeł 8a

* Bartosz Rolek ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie za projekt rewitalizacji kamienicy przy ul. Żelaznej 66: Żelazna66 Bartosz Rolek 8a

* Cezary Żmuda ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie za projekt rewitalizacji kamienicy przy ul. Targowej 19 (pracę zaprezentowano na filmie zamieszczonym obok)

 

Wyróżnienia otrzymali:

* Magdalena Krupa ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie za projekt rewitalizacji wybranych kamienic Warszawy: Kamienice M. Krupa

* Aleksandra Skwarczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie za projekt rewitalizacji kamienicy przy ul. Waliców 14 w Warszawie: renowacja budynków Ola Skwarczyńska

* Gabriela Skwarczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawieza projekt rewitalizacji reliktów murów getta w Warszawie: Prezentacja rewitalizacja_Gabrysia_Skwarczynska

* Daryna Vankovych ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie za projekt rewitalizacji kamienicy przy ul. Złotej 65B: Kamienica Złota 65B Daria Vankovych z Ukrainy 7e

Zwycięzcom gratulujemy!!!

Fundacja Hereditas składa gorące podziękowania:

Pani Agacie Gumkowskiej oraz Pani Darii Zabrzyckiej ? nauczycielkom ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie ? za doskonałe przygotowanie młodzieży do udziału w konkursie oraz za cały rok bardzo udanej współpracy!

Pani Małgorzacie Kubickiej ? Przewodniczącej Rady Rodziców w SP nr 65 im. Władysława Orkana w Warszawie ? za cały rok bardzo udanej współpracy!


Prowadzący:

Poszczególne warsztaty w ramach projektu prowadzą historycy sztuki, konserwatorzy zabytków, varsavianiści, m.in. Adrian Sobieszczański, Piotr Grzegorz Mądrach. Korzystajcie z ich wiedzy!

Zgłoszenia (z krótkim uzasadnieniem chęci udziału w projekcie): katarzynakomar@wp.pl

Projekt “Koneserzy architektury. Poznajemy dziedzictwo Warszawy, by kształtować jej przyszłość!”
jest realizowany przy dofinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy.

Partnerzy:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Północ
Polska Izba Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki
Pracownia Zabytki.doc
Patroni medialni:
?Spotkania z Zabytkami?
varsavianista.pl
?Stolica”