Dojrzały, aktywny… i z pasją – cykl wydarzeń dla seniorów.

“Dojrzały, aktywny… i z pasją – cykl wydarzeń dla seniorów” to projekt wyrosły z potrzeby budowania w społeczeństwie zamieszkującym miasto stołeczne Warszawa – seniorów – samoświadomości i postaw pełniejszego korzystania z potencjału społeczno – zawodowego osób starszych. To przedsięwzięcie w wyniku którego starsi odbiorcy zadania otrzymają gotowe do wykorzystania narzędzia – pomocne w pełnieniu różnorodnych ról w życiu publicznym i społecznym.

Na wszystkie zajęcia odbywające się w MAL Kotłownia obowiązują zapisy pod nr tel. 575-920-713 lub mailem: zapisy@fundacja-hereditas.pl

Na wszystkie zajęcia odbywające się w Klub A4 obowiązują zapisy pod nr tel. 22 641 55 18 lub mailem: dkimielin@wp.pl

Tytuł projektu: Dojrzały, aktywny… i z pasją – cykl wydarzeń dla seniorów.

Termin realizacji: 01.08.2023 – 31.10.2025

Miejsca realizacji: MAL Kotłownia (ul. Jana Olbrachta 9) oraz Klub A4 (ul. Roalda Amundsena 4) 

Źródło współfinansowania: m.st. Warszawa

Materiał promocyjny

Opis wydarzeń realizowanych dla seniorów w roku 2024:

  1. Taniec w kręgu – krąg stanowi specyficzną formę taneczną, zupełnie różną od tańca w parach czy solo. Taniec w kręgu daje poczucie wsparcia, tu nie ma rywalizacji. Krąg pozwala na stworzenie wspólnoty nawet z obcych sobie ludzi i umożliwia poczucie siły i mocy, jakich nie odczujemy w pojedynkę. Tańce w kręgu zapewniają niezwykłe bogactwo przeżyć, bowiem wiele spośród nich ma głębokie znaczenie i historię. Głównym celem tego rodzaju tańców jest integrowanie. Są one tańczone grupowo w kole lub korowodzie. Charakteryzują się dużą różnorodnością, zarówno pod względem poruszanych tematów jak i tempa – są wśród nich wolne i dostojne, a także dynamiczne i pełne ognia. Każdy może znaleźć coś dla siebie.
  2. Smart Senior – głównym celem tego działania jest wprowadzenie seniorów do wirtualnej rzeczywistości, pobudzenie ich ciekawości i przedstawienie możliwości z jakich mogą korzystać aby ułatwić sobie życie oraz załatwianie codziennych spraw.
  3. Joga dla seniorów – to zajęcia dostosowane specjalnie do potrzeb i możliwości osób starszych. Nie wymagają od uczestników dobrej kondycji fizycznej czy rozciągnięcia – ćwiczenia przebiegać będą w spokojnej atmosferze, a ich wykonanie nie będzie trudne. Jednocześnie joga dla seniorów znacząco poprawia samopoczucie i zwiększa siły witalne, dlatego stanowi ważny czynnik obniżający ryzyko depresji starczej.
  4. Ćwiczenia usprawniające ruch – regularne ćwiczenia wpływają pozytywnie na wydłużenie okresu samodzielności, a także stanowią jeden z czynników zapobiegania upadkom. W ten sposób seniorzy mogą dłużej cieszyć się pełnią życia i unikać jednej z najczęstszych przyczyn złamań.
  5. Bingo i inne gry planszowe – planujemy wykorzystać ideę gier do budowania relacji, przełamania pierwszych lodów z nową grupą, poznania potrzeb grupy lub – po prostu – lepszego poznania się.
  6. Zajęcia umuzykalniające – rytmika i śpiew – muzykoterapia pozwala seniorom spędzić czas w przyjemnej atmosferze wśród przepięknych dźwięków muzycznych, które aktywizują i relaksują. Muzyka posiada właściwości uspokajające, a także pobudzające. Sesje muzyczne będą okazją do oderwania się słuchaczy od wszystkich ważnych spraw. Są także doskonałym pretekstem do zapewnienia sobie chwili odpoczynku, jak i dobrym elementem higieny psychicznej.
  7. Zajęcia artystyczne – będzie to czas przeznaczony na odkrycie w sobie zdolności plastycznych, wypracowanie cierpliwości i pobudzenie kreatywności.
  8. Misy i gongi – misy tybetańskie, których dźwięki wykorzystywane są na całym świecie jako forma relaksacji sprawiają, że podczas koncertu każdy ma możliwość doznać uczucia wyciszenia i spokoju. Gong jako jeden z najstarszych instrumentów, emituje wibracje o różnych częstotliwościach wprowadzając uczestników relaksacji w stan harmonii i równowagi. Podczas spotkań zanurzymy się w organicznym dźwięku mis, gongów i dzwonków, by odkrywać jego złożoność i szerokość zakresów, pozwalając sobie na pojawianie się obrazów, przepływ wizji, kontakt z intuicją, zapadanie w regenerujący sen. Uderzenia w instrumenty będą spokojne i rzadkie, by uzyskać głębokie rozluźnienie – uwolnienie pobudzonych emocji, oczyszczenie myśli, rozpuszczenie napięć w ciele. Brzmienie oddziałuje bezpośrednio, powodując odczucie całościowego rezonansu w każdej komórce naszego ciała, dając wrażenie zanurzenia w przestrzeni dźwiękowej, i pozwala nam oczyścić się emocjonalnie i mentalnie, zsynchronizować przepływ, ponownie skontaktować się z intuicją, otworzyć kreatywność i jasność postrzegania.