W krótkich spodenkach po Warszawie. VOL. 9.

W ramach tegorocznej edycji projektu zaplanowano organizację 15, średnio dwugodzinnych warsztatów edukacyjnych, łączących w sobie elementy warsztatowe, ćwiczenia czy zagadki. Działania projektowe zostały dostosowane do możliwości grup wiekowych: w szczególności – klasy I – IV szkół podstawowych – 5 propozycji warsztatowych (do wyboru) oraz kl. V – VIII szkół podstawowych – 5 propozycji warsztatowych (do wyboru).

Wszystkie warsztaty kierowane są do 2-ch zasadniczych grup zorganizowanych:
– Feryjnych Placówek Edukacyjnych (d. FPE) – organizujących w okresie letnich ferii program edukacyjno -opiekuńczy dla dzieci i młodzieży pozostających w Warszawie
– Zorganizowane Grupy Odbiorców Indywidualnych (d. ZGOI) – tj. uczniów warszawskich szkół oraz dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej w Warszawie samodzielnie organizujących swój czas wolny i poszukujący odpowiedniej i dostosowanej do własnych potrzeb i możliwości oferty spędzenia czasu wolnego od zajęć szkolnych.

 

Termin realizacji projektu:

01.06.2024 – 31.08.2024

Miejsce realizacji:

m.st. Warszawa

Źródło finansowania:

Miasto Stołeczne Warszawa