Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Warszawskie kamienice przełomu XIX i XX w.

– przygotowanie i druk publikacji

Klatka schodowa kamienicy przy ul. Tamka 37, fot. Kaja Diks

“Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Warszawskie kamienice przełomu XIX i XX w.”, zaplanowany do wydania w 2024 r.,  jest kolejnym tomem z serii poradników przybliżających typologię architektury, dobre i złe praktyki architektoniczne, wytyczne w zakresie prawidłowej konserwacji i użytkowania obiektów historycznych, remontów konserwatorskich, finansowania prac konserwatorskich i prac budowlanych obiektów zlokalizowanych w różnych dzielnicach i rejonach Warszawy. Teren objęty publikacją rozumiemy przy tym jako dzielnice lewo- i prawobrzeżne, w tym przede wszystkim obszary Śródmieścia Południowego, Śródmieścia Północnego, Woli, Ochoty, Mokotowa, Żoliborza, Pragi-Południe i Pragi-Północ. Tym razem na warsztat bierzemy niezwykle interesujący fragment dziedzictwa stolicy – kamienice przełomu XIX i XX w. Książka dodatkowo ma służyć pogłębieniu wiedzy mieszkańców i mieszkanek Warszawy w zakresie tego fragmentu dziedzictwa stolicy i konieczności jego ochrony, ukazaniu atrakcyjności i wartości tytułowych kamienic, rozwijaniu zainteresowań współczesnych warszawiaków i warszawianek w oparciu o to dziedzictwo. “Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Warszawskie kamienice przełomu XIX i XX w.” kierujemy zarówno do właścicieli, użytkowników i zarządców kamienic oraz osób profesjonalnie zajmujących się konserwacją zabytków, poszukujących informacji o tym, jak prawidłowo opiekować się obiektami historycznymi, z którymi stykają się na co dzień, jak również do miłośników zabytków Warszawy, chcących poszerzyć swoją wiedzę nt. warszawskiej kamienicy przełomu XIX i XX w.

AUTORZY “Poradnika dobrych praktyk architektonicznych. Warszawskie kamienice przełomu XIX i XX w.” (alfabetycznie):

teksty: Grzegorz Buczek, Andrzej Cichy, Katarzyna Domagalska, Anna Gola, Piotr Kilanowski, Katarzyna Komar-Michalczyk, Jerzy S. Majewski, Grzegorz K. Mika, Katarzyna Onisk, Anna Rostkowska

zdjęcia współczesne: Kaja Diks, Wojciech Kmieć

projekt graficzny, skład: Zbigniew Domagalski

redaktorzy merytoryczni: Jerzy S. Majewski, Grzegorz K. Mika

redaktor prowadząca: Katarzyna Komar-Michalczyk

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy – Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków             Nowy znak Warszawy: biała syrenka z żółtym ogonem, żółtą szablą i żółtą tarczą na czerwonym tle. Na górze żółta korona, a obok napis Warszawa

Partnerzy:
Polska Izba Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki
Patroni medialni:
Varsavianista.pl 
STOLICA

 

fot. Wojciech Kmieć