W krótkich spodenkach po Warszawie – kontynuacja

Kolejna odsłona projektu to odmieniona, uatrakcyjniona i w możliwie wysokim stopniu dostosowana do potrzeb odbiorców forma aktywności. Adresowana jest do warszawskich dzieci i młodzieży, którzy w okresie wakacyjnym, pozostając w miejscu swojego zamieszkania, korzystają z oferty wakacyjnych placówek edukacyjnych bądź poszukują kreatywnego sposobu na zagospodarowanie wolnego od nauki szkolnej czasu własnego.

Termin realizacji projektu:
29.06.2020 ? 28.08.2020

Miejsce realizacji: 
m.st. Warszawa

Źródło finansowania: 
Miasto Stołeczne Warszawa

Projekt przewiduje organizację ok. 30 wydarzeń odbywających się na terenie m.st. Warszawy w dni powszednie w okresie ferii letnich. Na wskazaną wartość, składają się zajęcia:

1. Varsavianistyczne wyprawy
2. Warsztaty geologiczno-przyrodnicze

Mając na uwadze zaistniałą w kraju sytuację epidemiczną i chcąc zaangażować w swoje działania jak największą grupę młodych odbiorców, Fundacja Hereditas postanowiła rozszerzyć tegoroczną ofertę o opracowanie scenariuszy 10 warsztatów edukacyjno-animacyjnych w wersji online.

Scenariusze warsztatów – wersje do pobrania