Wolę pójść na Wolę – Oni stworzyli Wolę i jej legendę.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, Uczestnicy wydarzeń projektowych mają obowiązek stosowania się do aktualnie panujących zaleceń sanitarnych. 

Termin realizacji projektu:
03.04.2023 ? 30.11.2023

Miejsce realizacji: 
Dzielnica Wola m.st. Warszawy

Źródło finansowania: 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (Dzielnica Wola)

Działania przewidywane do realizacji w ramach zadania: 

  1. Dwadzieścia spacerów przewodnickich
  2. Piętnaście spotkań “Taniec w kręgu”
  3. Piętnaście spotkań “Misy i gongi”