“Poradnik dobrych praktyk architektonicznych – Saska Kępa”

– przygotowanie i druk publikacji

Dom Krzymuskich, ul. Walecznych 12, proj. Helena i Szymon Syrkusowie, 1935-1937; fot. Mariusz Majewski

Wydany w 2023 r. “Poradnik dobrych praktyk architektonicznych – Saska Kępa” jest kolejnym – tym razem przygotowanym przez Fundację Hereditas – tomem z serii poradników przybliżających typologię architektury, dobre i złe praktyki architektoniczne, wytyczne w zakresie prawidłowej konserwacji i użytkowania obiektów historycznych, remontów konserwatorskich, finansowania prac konserwatorskich i prac budowlanych etc. Wydane w poprzednich latach tomy, poświęcone różnym warszawskim dzielnicom i zagadnieniom (kamienicom Pragi-Pn., prawobrzeżnym fabrykom, powojennym osiedlom Pragi, zabytkom Mokotowa, Żoliborza, Muranowa, architekturze drewnianej Warszawy, socmodernizmowi), spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców stolicy. “Poradnik dobrych praktyk architektonicznych – Saska Kępa” kierujemy zarówno do właścicieli, użytkowników i zarządców obiektów zabytkowych oraz osób profesjonalnie zajmujących się konserwacją zabytków, poszukujących informacji o tym, jak prawidłowo opiekować się obiektami historycznymi, z którymi stykają się na co dzień, jak również do miłośników zabytków Warszawy, chcących poszerzyć swoją wiedzę nt. dziedzictwa Saskiej Kępy.

AUTORZY “Poradnika dobrych praktyk architektonicznych – Saska Kępa” (alfabetycznie):

teksty: Grzegorz Buczek, Katarzyna Domagalska, Hanna Faryna-Paszkiewicz, Anna Gola, Jakub Jastrzębski, Jerzy S. Majewski, Grzegorz K. Mika, Katarzyna Onisk

zdjęcia współczesne: Wojciech Kmieć, Mariusz Majewski

projekt graficzny, skład: Zbigniew Domagalski

redakcja merytoryczna: Jakub Jastrzębski, Grzegorz K. Mika

koordynacja: Katarzyna Komar-Michalczyk

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy – Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków             Nowy znak Warszawy: biała syrenka z żółtym ogonem, żółtą szablą i żółtą tarczą na czerwonym tle. Na górze żółta korona, a obok napis Warszawa

Partnerzy:
Polska Izba Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki
Patroni medialni:
Varsavianista.pl 
 Zabytki.online
?Stolica”

 

Fragm. posadzki domu przy ul. Elsterskiej 11, fot. Wojciech Kmieć