Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola I

Materiały konferencji, Warszawa 4-5 czerwca 2009 r.

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawca: Fundacja Hereditas
Objętość: 352 stron
Format: 170 mm x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-927791-2-4

Nakład wyczerpany

Autorzy:
pod redakcją prof. dr hab. Stanisława Januszewskiego

Książka zawiera zapis wystąpień zaprezentowanych podczas ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Fundację Hereditas (Warszawa, 4-5 czerwca 2009 r.), przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współpracy Polskiej Izby Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki, Polskiego Komitetu TICCIH i Fundacji Otwartego Muzeum Techniki oraz pod patronatem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na publikację składają się następujące teksty:

 • Piotr Grzegorz Mądrach (Polska Izba Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki)
  Restauracja artystyczna – dawniej Fabryka Wyrobów Żelaznych \”Duschik i Szolce\” w Warszawie;
 • Henryk Twardowski (Muzeum Techniki w Warszawie)
  Wykorzystanie huty w Chlewiskach do celów Muzeum Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego;
 • dr inż. Wojciech Preidl (Politechnika Śląska, Polski Komitet TICCIH)
  Możliwości wykorzystania obiektów tunelowych. Nieczynne tunele kolejowe jako atrakcja turystyczna i szansa aktywizacji regionu;
 • dr Andrzej Wójcik (Instytut Historii PAN, Polski Komitet TICCIH)
  Kopalnia ćwiczebna Muzeum Miejskiego \”Sztygarka\” świadectwem górniczego dziedzictwa w Zagłębiu Dąbrowskim;
 • Artur Zbiegieni (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków)
  Adaptacje obiektów poprzemysłowych na przykładach z kraju i zagranicy;
 • dr hab. prof. nadzw. Stanisław Januszewski (Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, Polski Komitet TICCIH),
  Ryszard Majewicz (Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, Polski Komitet TICCIH) – Fundacja Otwartego Muzeum Techniki
  W poszukiwaniu aktywnych form ochrony dziedzictwa przemysłowego i technicznego;
 • dr Michał Wardzyński (Instytut Historii Sztuki UW),
  Piotr Jamski (Instytut Sztuki PAN)
  Hala fabryczna – lapidarium. Salon architektonicznych elementów odrzuconych;
 • Agnieszka Lorenc-Karczewska (Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi)
  Łódzkie przykłady wykorzystania dziedzictwa poprzemysłowego na cele kulturalne;
 • Barbara Jezierska,
  Małgorzata Chodorowska,
  Michał Krasucki (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie)
  Ochrona architektury postindustrialnej w działaniach Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 • dr inż. Waldemar Affelt (Politechnika Gdańska, Polski Komitet TICCIH)
  Stocznia Gdańska – rewitalizacja pamięci czy obiektu?
 • prof. Maryse Lasalle (Uniwersytet Bordeaux I)
  Vapeur, vole! / Paro, leć!
 • William Metairie,
  Remi Gonzales,
  Mathieu Mazoyer (Uniwersytet Bordeaux I)
  Bordeaux – dziedzictwo czasu pary i żelaza;
 • Michał Krasucki (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie)
  Katalog warszawskich obiektów poprzemysłowych – prezentacja projektu Fundacji Hereditas;
 • Artur Pietraszewski (ArtNorblin)
  Program rewitalizacji ArtNorblin jako przykład tworzenia spójnej przestrzeni miejskiej;
 • Stanisław Horoszko (Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie)
  Zajezdnia tramwajowa jako Muzeum Techniki i Komunikacji;
 • Magdalena Gorzkowska (Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach)
  Nowoczesne formy prezentacji poprzemysłowego dziedzictwa kulturowego na przykładzie Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum w Starachowicach

Uczestników konferencji pt. “Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola” (4-5 czerwca 2009 r.), instytucje i centra kultury, biblioteki, muzea, szkoły oraz wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami dziedzictwa poprzemysłowego, szczególnie w aspekcie jego rewitalizacji i adaptacji do celów kulturalnych.