Nieinwazyjne metody w badaniu i dokumentacji dziedzictwa kulturowego

aspekty skanowania laserowego w badaniach archeologicznych i architektonicznych

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2013 (dodruk 2016)
Wydawca: Fundacja Hereditas
Objętość: 378 stron
Format: 24,1 x 16,9 cm
Oprawa: miękka
Streszczenie w języku angielskim
ISBN: 978-83-931723-8-2

Autor:
prof. dr hab. Rafał Zapłata ? adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, pracownik Katedry Konserwacji Zabytków Instytutu Historii Sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik archeologiczno-architektonicznym badań terenowych m.in. w: Poznaniu ? Kolegiata św. Marii Magdaleny; Budziszowie Wielkim, woj. dolnośląskie (osada wielokulturowe); Poznaniu przy kościele Świętego Wojciecha na Wzgórzu Świętego Wojciecha; Radomiu, woj. Mazowieckie (grodzisko wczesnośredniowieczne oraz cmentarzysko z XVIII/XIX w.); Domasławiu, woj. dolnośląskie (cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza oraz osada wielokulturowa); Królikowo/Sudwa ? Olsztynku , woj. warmińskomazurskie (niemiecki obóz jeniecki z II Wojny Światowej, Stalag B1 Hohenstien); Smoleńsku (Rosja); Nowej Wsi, woj. mazowieckie; Iłży, woj. mazowieckie (ruina zamku biskupów krakowskich z XIV w.). Autor licznych publikacji, kierownik projektów naukowych oraz badań z zakresu digitalizacji i metod nieinwazyjnych w badaniach dziedzictwa kulturowego (archeologiczno-architektonicznego). Propagator oraz inicjator działań związanych z cyfryzacją zabytków.

strona Autora

[M]onografia (?) z uwagi na podejmowaną tematykę, stanowi pozycję niewątpliwie cenną i oczekiwaną przez środowisko, zwłaszcza w odniesieniu do badań na rzecz dziedzictwa kulturowego. Znaczące wydaje się przede wszystkim podjęcie się przez Autora przedstawienia zagadnień z pogranicza dyscyplin, które nie doczekał się jeszcze zwartego omówienia w literaturze polskiej. (?) Tematyka, jak i sama praca są nowatorskim przedsięwzięciem, którego realizacja dokonywała się w sferze zagadnień nowych, a zarazem niezbędnych w warsztacie badawczym współczesnego archeologa, konserwatora, historyka sztuki czy architektury. Praca dotyczy ważnego zagadnienia, jakim jest stosowanie technologii skanowania w badaniu i dokumentacji zasobów kulturowych, będąc jednocześnie miejscami oryginalnym, pilotażowym, a nawet eksperymentalnym przedsięwzięciem. Należy liczyć, że publikacja stanie się inspiracją do dalszych działań i dyskusji nad omawianymi metodami, jak również wpłynie na ich upowszechnienie.

fragment recenzji wydawniczej
Prof. UKSW dr hab. Zbigniew Bania