Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego I

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawca: Fundacja Hereditas
Objętość: 158 stron
Format: 135 mm x 210 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-927791-4-8

Nakład wyczerpany

Autor:
Michał Krasucki

“Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego” jest od dawna oczekiwaną przez varsavianistów publikacją, która ukazuje warszawskie zabytki poprzemysłowe (w sumie 98 obiektów) zlokalizowane na terenie Mokotowa, Śródmieścia, Woli, Pragi Północ i Pragi Południe. Książka uwzględnia obiekty wzniesione do II wojny światowej. Obiekty tego rodzaju niemal całkowicie pomijano w dotychczasowych opracowaniach, stanowiących próby katalogowej prezentacji zabytkowej substancji stolicy. Nie wszyscy mają też świadomość wartości (architektonicznej, konstrukcyjnej) obiektów powstałych w omawianym okresie. Publikacja została opatrzona bogatym materiałem ikonograficznym (fotografie współczesne i archiwalne – ze zbiorów Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie). Materiał uzupełniony jest indeksem, który ułatwia korzystanie z publikacji, a także mapkami poglądowymi poszczególnych.