Warszawskie dziedzictwo postindustrialne

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2010
Wydawca: Fundacja Hereditas
Objętość: 398 stron
Format: 173 mm x 245 mm
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-931723-5-1

Cena: 58 zł

Nakład wyczerpany

Autor:
Michał Krasucki

Dziś trudno w to uwierzyć, ale Warszawa była kiedyś ważnym ośrodkiem przemysłowym na mapie Imperium Rosyjskiego, a później II Rzeczypospolitej. Przemysł kojarzymy raczej z powojenną historią miasta. Tymczasem na początku XX w. notowano w mieście kilka tysięcy mniejszych i większych zakładów przemysłowych ? zarówno fabryk, zatrudniających czasem nawet po 4 tys. osób, jak też niewielkich firm rodzinnych. Krajobraz miejski, szczególnie na obrzeżach centrum, tworzyły w dużej mierze hale fabryczne, kominy i domy robotnicze. Miasto specjalizowało się w szeroko pojętej produkcji metalurgicznej, a niektóre z wyrobów zdobyły sobie uznanie nie tylko na rynkach lokalnych, ale także europejskich bądź nawet światowych. Co z tego zostało do dziś? Przeszło kilkaset zabudowań poprzemysłowych, często cały zespołów, ale także małych, schowanych w podwórkach warsztatów. Najstarsze z nich sięgają swoją historią połowy XIX w. Nie zawsze są to zabytki związane z produkcją przemysłową w sposób bezpośredni, jak hale produkcyjne, to także architektura mieszkaniowa, socjalna czy szeroko pojęta infrastruktura techniczna (jak elektrownie czy zespoły wodociągów) ? wspólnym dla nich mianownikiem jest zawsze inżynieryjny charakter ich architektury.

Mam nadzieję, że niniejsza książka, stanowiąca podsumowanie i aktualizację dwóch tomów Katalogu
warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego, wydanych przez Fundację Hereditas przy udziale środków Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2009 i 2010, pomoże w indywidualnej eksploracji i wędrówkach po przestrzeni miejskiej. Publikacja dzis oddawana w ręce Czytelnika zawiera karty 170 obiektów, powstałych od początków XIX w., obejmuje także wybrane urządzenia komunalne miasta. Chciałbym gorąco podziękować tym wszystkim, którzy swoją radą i uwagami wnieśli wiele cennych informacji
do tej książki. Niezwykle pomocne okazały się konsultacje przeprowadzone w biurach Stołecznego Konserwatora Zabytków i Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Serdecznie dziękuję także redaktor tomu,
Pani Katarzynie Komar-Michalczyk, bez której inspiracji i współpracy książka ta nie powstałaby.

Michał Krasucki