Dziedzictwo na nowo odkrywane. Detal architektoniczny 1850-1939

Discovering Heritage Again. Architectural Detail 1850-1939
Praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. arch. Jadwigi Roguskiej

Chcesz zamówić publikację?
Napisz na adres:
zamowienia@fundacja-hereditas.pl

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawca: Fundacja Hereditas
Objętość: 471 stron
Format: 24,7 x 17,9 cm
Oprawa: miękka ze skrzydłami
Streszczenie w języku angielskim
Indeks osób
ISBN: 978-83-937739-4-7
Cena: 80 zł
Nakład wyczerpany

Autorzy:
Praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. arch. Jadwigi Roguskiej
Recenzenci:
– dr hab. Jakub Lewicki prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
– dr hab. inż. arch. Joanna Olenderek prof. PŁ (Politechnika Łódzka)
– dr inż. arch. Agata Wagner (Politechnika Warszawska)

Tekst wzbogaca rozbudowany materiał ilustracyjny, szczegółowa bibliografia przedmiotu oraz podstawa źródłowa.

Książka została wydana przy udziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

[?] Książka nie wyczerpuje zagadnień detalu architektonicznego i ornamentu
w architekturze historyzmu, secesji, modernizmu. Nie jest syntezą, ale stanowi krok w tym kierunku. Ukazuje różnorodność detalu i wieloaspektowość jego problematyki. Przedstawione w niej zostały rozpoznania terenowe detalu w wybranych ośrodkach, próby typologicznego uporządkowania. W kilku rozdziałach zwraca uwagę podjęcie zagadnień technologicznych, materiałowo-wykonawczych, próby naświetlenia ewolucji wytwórczości od rzemiosła artystycznego do przemysłu. Wskazane zostały wiodące wytwórnie, zagadnienia projektowania, indywidualnego bądź operowania szablonem, wydobyto rolę katalogów wzorów. Oznacza to pokonywanie kolejnych barier w badaniach nad detalem w przyjętym okresie. [?]

prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska
[z Wprowadzenia]

Z RECENZJI:

Teksty dotyczą różnych detali ? różnych elementów architektonicznych, sztukaterii,
posadzek, stolarki drzwiowej i okiennej, szyb. Bardzo ważną zaletą tomu jest podjęcie
potrzebnej i ważnej problematyki, dotychczas traktowanej marginalnie i często
pomijanej. Istotnym atutem jest duża liczba ilustracji, które stanowią ważną część merytorycznej prezentacji omawianych problemów.

dr hab. Jakub Lewicki prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Podjęta w artykułach problematyka dziedzictwa kulturowego staje się obecnie
w coraz większym stopniu ukierunkowana na praktykę rozpoznania i ochrony detalu
architektonicznego. [?] Wartością publikacji, a zarazem osiągnięciem Autorów tekstów,
jest połączenie poglądów naukowo-badawczych z refleksjami praktyków bezpośrednio
związanych z rewitalizacją dóbr kultury i ochroną prezentowanych elementów
detalu architektonicznego.

dr hab. inż. arch. Joanna Olenderek prof.   PŁ (Politechnika Łódzka)

W książce przedstawiono, głównie na przykładzie trzech miast: Krakowa, Warszawy
i Gdańska, stan rozpoznania warunków lokalnych związanych nie tylko z typologią
detalu i jego aspektami funkcjonalno-estetycznymi, ale także, co jest niewątpliwym
walorem opracowania, z zagadnieniami techniczno-materiałowymi oraz działalnością
warsztatów wykonawczych, rzemiosła i uprzemysłowionej wytwórczości detalu
architektonicznego. [?] Opracowanie to jest niezwykle potrzebną pozycją w literaturze
omawiającej zagadnienia architektury XIX i XX wieku, a jednocześnie ?narzędziem?
przydatnym dla konserwatorów zabytków w zakresie prawidłowego rozpoznania
oryginalnego wystroju architektonicznego elewacji i wnętrz oraz jego odpowiedniej
konserwacji i restauracji.

dr inż. arch. Agata Wagner    (Politechnika Warszawska)