Lapidarium warszawskie. Szlachetne materiały kamieniarskie w XVI i XVII w.

The Warsaw Lapidarium. Precious Materials of Stonemasonry and Sculpture in the 16th and 17th Centuries

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2013
Wydawca: Fundacja Hereditas
Objętość: 368 stron
Format: 175 mm x 250 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-937739-1-6
ISBN: 978-83-62189-31-1
Cena: 80 zł
Nakład wyczerpany

Autor:
dr hab. Michał Wardzyński
przy współpracy Huberta Kowalskiego oraz Piotra J. Jamskiego

Niewielu z czytelników varsavianów, ale i książek o historii, kulturze i sztuce w szerszym ujęciu terytorialnym, bez dłuższego zastanowienia powiąże Warszawę z nowożytnymi zabytkami rzeźby kamiennej i marmurowej o znaczącej wartości. Nadwiślańska stolica ?[…] dla wielu osób interesujących się historią sztuki i kultury materialnej jawi się jako miasto gruzów, którego dziedzictwo materialne doby nowożytnej właściwie już nie istnieje. Kulminację tych zniszczeń w hekatombie II wojny światowej poprzedziły jednak wcześniejsze katastrofy: <<potop szwedzki>> i wojna północna, rozbiory, bezprecedensowa gwałtowna modernizacja miasta w ciągu XIX i XX w., wreszcie – niejednokrotnie – brak świadomości i należytej opieki nad zabytkami staropolskimi.? – mówi sam autor we Wprowadzeniu. Tymczasem zgromadzony w trakcie wieloletnich badań i teraz przedstawiony w książce materiał – ujęty w szerokim kontekście sztuki terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego – przywraca stolicy należne jej miejsce na mapie rzeźby i kamieniarki Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII w.

W publikacji zaprezentowano także sensacyjne wyniki eksploracji realizowanych w ramach projektu “Wisła 1655-1906-2009 – Interdyscyplinarne badania dna rzeki?, kierowanego przez dr. Huberta Kowalskiego. Otworzyły one nowy etap studiów i zaowocowały znaczącym powiększeniem materiału badawczego o relikty zrabowanych przez Szwedów w 1655 i 1657 r. elementów kamieniarki architektonicznej Villae Regiae Władysława IV i Jana II Kazimierza Wazów przy Krakowskim Przedmieściu.

Pierwszej prezentacji doczekały się na lamach książki także przełomowe ustalenia źródłowe
i historyczno-artystyczne dotyczące bezprecedensowych zamówień rzeźbiarskich króla Jana III Sobieskiego z lat 1681-94 w Amsterdamie i Antwerpii dla rezydencji i ogrodu
w Wilanowie.

Tekst wzbogaca imponujący materiał ilustracyjny, szczegółowa bibliografia przedmiotu oraz podstawa źródłowa.