Prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska (ur. 1941) – absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1965, tamże doktorat 1974 pod kierunkiem prof. Jana Zachwatowicza, habilitacja 1987, tytuł profesora 1999. Członek Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Zakładu Architektury Powszechnej w latach 1991-2016. Profesor na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie od 2016 r. Dydaktyka ? przedmioty: konserwacja zabytków, architektura polska, architektura powszechna, architektura współczesna, detal architektoniczny. Specjalizacja naukowo-badawcza: architektura: XIX i XX wieku, szczególnie Warszawy, biografistyka architektoniczna. Uczniowie, doktorzy: Nawar Al Atassi, Anna Agata Wagner, Monika Kuhnke, Paweł Wąsowski, Agata Szmitkowska, Iwona Szustakiewicz. Publikacje naukowe: około 100, w tym książki: Karol Jankowski, architekt warszawski początku XX wieku, PWN, Warszawa 1978; Architektura i budownictwo mieszkaniowe w Warszawie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku: architektura willowa, Wyd. PW, Warszawa 1986; współautorstwo i redakcja naukowa książek: Stanisław Noakowski (1867-1928). Życie i twórczość, Wyd. PW, Warszawa 1977; Dziedzictwo na nowo odkrywane. Detal architektoniczny 1850-1939, Fundacja Hereditas, Warszawa 2014; 100 lat Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Nauczyciele (1915-2015), Wyd. PW, Warszawa 2017; Detal architektoniczny warszawskiej Pragi (1850-1939), Fundacja Hereditas, Warszawa 2018

Publikacje

Detal architektoniczny warszawskiej Pragi
Dziedzictwo na nowo odkrywane. Detal architektoniczny 1850-1939