DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wolska Jesień z Kulturą

Zapoznaj się z podstawowymi dokumentami Projektu – kliknij wybrany “kafelek”. Jeśli jesteś rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka, które zostało zakwalifikowane do udziału w warsztatach prezentera muzycznego lub warsztatach emisji głosu, możesz pobrać, wydrukować i wypełnić dokument zgody, przekazując go instruktorom podczas pierwszych zajęć.