Władysław Weker – z wykształcenia metaloznawca, konserwator zabytków metalowych, specjalizujący się w zabytkach archeologicznych, wieloletni pracownik Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Jako konserwator pracował w IRRAP we Francji oraz wielokrotnie na misjach archeologicznych w Egipcie. Dla Fundacji Hereditas prowadził warsztaty w ramach projektów AEDIFICO ET CONSERVO (szkolenia dla nauczycieli) oraz STUDEO ET CONSERVO (warsztaty z konserwacji metalu). Jest współautorem (z: Sławomir Safarzyński) wydanej przez Fundację Hereditas książki “Wprowadzenie do sztuki konserwacji metalu” (Warszawa 2010)