Dr hab prof. nadzw. Stanisław Januszewski – profesor Politechniki Wrocławskiej, historyk techniki, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, założyciel Fundacji Otwartego Muzeum Techniki, przewodniczący Polskiego Komitetu Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego (TICCIH), autor koncepcji Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu, twórca Ośrodka Dawnej i Nowej Techniki Górniczej w Wałbrzychu, Muzeum Energetyki w Elektrowni Wodnej Lubachów, Muzeum Odry FOMT we Wrocławiu – zasadzonego na jedynym utrzymanym w Polsce śródlądowym statku parowym HP “Nadbor” (1949), na ostatnim w kraju dźwigu pływającym DP “Wróblin” (1939) i na barce towarowej Ż-2107, założyciel przestrzennego Sowiogórskiego Muzeum Techniki FOMT (2003), kurator Studenckiego Koła Naukowego Politechniki Wrocławskiej “Ochrony Zabytków Techniki HP “Nadbor”. Na holowniku parowym “Nadbor” prowadzi Biuro Studiów i Dokumentacji Zabytków Techniki. Autor wielu publikacji z zakresu dziejów polskiej myśli lotniczej okresu pionierskiego. Pilot szybowcowy, instruktor modelarstwa lotniczego, członek Klubu Lotników “Loteczka”, wyróżniony “Złotą Lotką” i dębem w Alei Zasłużonych dla lotnictwa polskiego. Autor ponad 150 prac z zakresu archeologii przemysłowej i ochrony zabytków techniki. Od 2001 prowadzi miedzynarodowe ekspedycje naukowo-badawcze “Dziedzictwo kultury technicznej wysp Sołowieckich”. Redaktor serii wydawniczej FOMT/BSiDZT “Zabytki przemysłu i techniki Polski” oraz “Technika w dziejach cywilizacji z myślą o przyszłości”. Redaktor comiesięcznego biuletynu Bractwa Mokrego Pokładu “Prosto z pokładu”.