Monika Wesołowska (ur. 1886 r.) – rdzenna prażanka, z wykształcenia filolog klasyczny i archeolog; pracownik Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. Społeczny Opiekun Zabytków. Zajmuje się badaniem historii Pragi i podejmuje szereg działań mających na celu popularyzację wiedzy o tej części Warszawy i jej dziedzictwie. Jest autorką inicjatywy ?Z Pragą za pan brat?. Artykuły na temat praskich zabytków oraz osób związanych z Pragą publikuje m.in. w ?Spotkaniach z Zabytkami? i ?Stolicy?. Reprezentuje Fundację Hereditas na Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków. Współredaktorka i współkorektorka drugiego tomu książki ?Ochota ? dzielnica z klasą. Architektura i mieszkańcy? (Fundacja Hereditas, Warszawa 2019). Dla Fundacji Hereditas prowadzi spacery historyczno-architektoniczne popularyzujące wiedzę o detalach architektonicznych oraz opiece nad zabytkami, poprowadziła spacer studyjny po architekturze Łodzi. Szczególny nacisk kładzie na inwentaryzowanie i dokumentowanie detali architektonicznych, a także na rozwijanie Bazy Detalu Architektonicznego oraz Lapidarium Detali Architektonicznych. Uczestniczyła w projektach: Akademia Opiekunów Dziedzictwa, Akademia Aktywnych Prażan, gdzie prowadziła wywiady z mieszkańcami na temat rewitalizacji Placu Hallera i okolic, a także Studeo et Conservo. W ramach tego ostatniego projektu m.in. ukończyła kurs konserwacji metalu pod okiem Władysława Wekera i Sławomira Safarzyńskiego oraz uczestniczyła w badaniach stratygraficznych kamienic na Pradze. Obecnie angażuje się w kolejne projekty Fundacji Hereditas.