Joanna Rolińska – dziennikarka, publicystka, varsavianistka. Współpracowała z „Życiem”, „Życiem Warszawy”, „Dziennikiem. Polska, Europa, Świat”, „Przekrojem”, tygodnikiem „Plus Minus”, miesięcznikiem „Focus Historia”, „Chimerą”, „Bluszczem”, „Architekturą”, „Skarpą Warszawską”, „Stolicą” i „Więzią”. Zajmuje się związkami miasta i literatury, ideą „małych ojczyzn”. Założyła i przez pięć lat redagowała (najpierw jako redaktor naczelna, potem współredaktorka) miesięcznik „Ochotnik” poświęcony historii warszawskiej Ochoty. Zredagowała i przedmową opatrzyła wspomnienia Małgorzaty Baranowskiej pt. Wracam na Ochotę. Była redaktor naczelną „Skarpy Warszawskiej”. Jest absolwentką wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST. Pracowała m.in. w Teatrze na Woli jako sekretarz literacki, jako redaktor w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Jest autorką trzech książek: albumu Przedwojenna Ochota. Najpiękniejsze fotografie (wyd. RM), za który otrzymała wyróżnienie Złoty Liść Retro 2010, zbioru rozmów o Warszawie z ludźmi kultury pt. Ale jest Warszawa! (wyd. The Facto) i zbioru rozmów o dzieciństwie z pisarzami pt. Raz, dwa, trzy za siebie! (wyd. G&J), za który otrzymała Nagrodę Literacką m.st. Warszawy. Stypendystka MKiDN i m.st. Warszawy. Dla Fundacji Hereditas napisała jeden z tekstów do książki Ochota. Dzielnica z klasą (Warszawa 2019) wydanej przy udziale środków Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.