Jarosław Zieliński – historyk, uznany varsavianista, autor wielotomowego opracowania “Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy” i innych publikacji, m.in.: “Latarnie warszawskie. Historia i technika”, “Stacje kolejowe. Architektura i budownictwo” (t. 1 i 2), “Plac. Warszawski plac Piłsudskiego jako zwierciadło losów i duchowej kondycji narodu”, przewodników po stołecznych dzielnicach, a także licznych artykułów nt. zabytków Warszawy, m.in. na łamach “Stolicy”. Dla Fundacji Hereditas napisał książki: Realizm socjalistyczny w Warszawie (wyd. Fundacja Hereditas, 2008), Neony. Ulotny ornament warszawskiej nocy (ze zdjęciami Izabelli Tarwackiej-Trzeszczyńskiej / IzaTT; wyd. Fundacja Hereditas, Warszawa 2010), Ochota – dzielnica z klasą (t. 1 i 2, wyd. Fundacja Hereditas, Warszawa 2018 i 2019), a także prowadził/prowadzi wykłady, warsztaty i szkolenia. Od 2016 r. koordynuje prowadzoną przez Fundację Hereditas przy udziale wolontariuszy inwentaryzację i dokumentację detalu architektonicznego Warszawy (na zdjęciu poniżej – dokumentacja detalu d. Stalowni Praskiej, 2019 r.).