Prof. dr hab. Jan Tajchman – inżynier architekt-konserwator i pedagog; pracownik i wykładowca oraz kierownik Studiów Podyplomowych Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego na UMK w Toruniu, były dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK; były pracownik PP Pracowni Konserwacji Zabytków w Toruniu. W swojej działalności zawodowej szczególną uwagę poświęcił: historii technik budowlanych, problematyce historycznej i konserwatorskiej architektury zabytkowej, zagadnieniom teoretycznym i praktycznym ochrony i konserwacji zabytków architektury. W pracy twórczej m.in.. poszukuje nowych form właściwie komponujących się z dawnymi dziełami architektury. Dla Fundacji Hereditas prof. Jan Tajchman prowadził wykłady w ramach projektu AEDIFICO ET CONSERVO (dla nauczycieli szkół związanych z architekturą, budownictwem i konserwacją zabytków).