Jan Jagielski – ur. 1937 r. w Toruniu; z wykształcenia geochemik; pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego (twórca i kierownik działu dokumentacji materialnych śladów obecności historycznej Żydów na ziemiach polskich); przez blisko 30 lat czynnie zaangażowany w dzieło opieki nad miejscami i zabytkami kultury i historii Żydów polskich, współzałożyciel i przewodniczący Zarządu (od 1994 r.) Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami; inicjator akcji restaurowania cmentarzy żydowskich w małych miastach, prowadzonej z młodzieżą z kraju i z Izraela; działacz społeczny; autor książek, esejów, artykułów (w czasopismach polskich i zagranicznych) o zabytkach żydowskich Warszawy, getcie, cmentarzu przy ul. Okopowej; w 2005 r. wyróżniony Nagrodą im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej – ustanowionej przez Żydowski Instytut Naukowy YIVO (YIVO Institute For Jewish Research) w Nowym Jorku – za wybitne zasługi w dziedzinie działalności zmierzającej do ochrony materialnych śladów żydowskiej obecności historycznej w Polsce oraz publikacji na ten temat.