Wolskie Małe Ojczyzny

?W krótkich spodenkach po Warszawie? to już niemal “projekt – legenda”. Realizowany przez  Fundację Hereditas od 2013 r. (z krótką przerwą), zyskał grono stałych odbiorców – w postaci Feryjnych Placówek Edukacyjnych (FPE), które rok rocznie zgłaszają się do udziału w zaplanowanych wydarzeniach; beneficjentów – tj. dzieci i młodzież, którzy niejednokrotnie w przeciągu kilku lat korzystali z wakacyjnej oferty programowej Fundacji HEREDITAS.

EDYCJA 2021 tematycznie wraca do swych pilotażowych tradycji. W roku tak ważnych dla historii i tożsamości naszego narodu rocznic i jubileuszy (m.in. 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego), postanowiliśmy wzmocnić świadomość młodego pokolenia i w przystępny i dostosowany do wieku odbiorców sposób ukazać fundamenty polskiego dziedzictwa historycznego i kultury ? na gruncie stołecznym.

Na tegoroczny program Lata w mieście składają się:

  1. WARSZTATY EDUKACYJNE – 6 zagadnień tematycznych, adresowanych do 2-ch grup wiekowych – klasy I-IV (od I.1 do I.3) oraz klasy V-VIII (od I.4 do I.6):

I.1 PARK FONTANN – PANAROMA CANALETTA

I.2 WILANÓW ? Z WIZYTĄ U KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

I.3 ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE MARZENIA KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA

I.4 OGRÓD SASKI ? WARSZAWA, KTÓREJ JUŻ NIE MA

I.5 POLE MOKOTOWSKIE ? POLE czy POLA, JAK JEST POPRAWNIE?

I.6 ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE ? NIE TYLKO STANISŁAW AUGUST

  1. VARSAVIANISTYCZNE GRY MIEJSKIE – 3 tematy; klasy I-IV (II.1 – II.2) oraz klasy V – VIII (II.3):

II.1 OGRÓD SASKI ? CO MOŻNA WYCZYTAĆ Z KAMIENIA?

II.2 WILANÓW – SEKRETY UKRYTE W RZEŹBACH

II.3 OGRÓD KRASIŃSKICH ? WIELOKULTUROWA WARSZAWA, tu działa się wielka historia

Termin realizacji projektu:

01.06.2021 ? 31.08.2021

Miejsce realizacji:

m.st. Warszawa

Źródło finansowania:

Miasto Stołeczne Warszawa