Kamienica ul. Wilcza 7

Informacje na temat historii obiektu są sprzeczne. W 1864 r. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności zakupiło posesję jakoby z jednopiętrową oficyną, raczej jednak z domem frontowym. Na planie miasta z 1867 r. widać tylko drewniany dom frontowy. Od 1881 ? Warszawski Dom Schronienia, zapewne wtedy na zapleczu powstała drewniana kaplica. ?Oficyna? miała być nadbudowana o 2 piętra w l. 1911-1913 (dobudowano także wschodnie przęsło z bramą), ale Stanisław Łoza podaje, że nabudował ją Józef Huss, który zmarł w 1904 r. Na wcześniejsze datowanie (może pierwotnej budowli) wskazuje skromny, neorenesansowy wystrój fasady. Nowa kaplica autorstwa Konstantego Jakimowicza, zbudowana w l. 1913-1914, konsekrowana w 1915 r. Elewacje w stylu późnej secesji. [oprac. Jarosław Zieliński]