Kamienica ul. Wilcza 16 (pierwotnie oficyna zachodnia i poprzeczna ? pozostałość podwójnej kamienicy nr 16A/16)

Oficyny boczna zachodnia i podwójna poprzeczna ? pozostałości podwójnej kamienicy nr 16A/16. Oficyna boczna zachodnia (dziś nr 16) z ok. 1890 r. (?), nadbudowa wg projektu z 1911 r. (niezrealizowana?), nadbudowa czwartego piętra ? W. Preiss i Chrostowski, projekt z 1913 r.; oficyny poprzeczne (dziś n-ry: 16 po lewej stronie i 14b po prawej stronie), wczesnomodernistyczne, W. Rutkowskiego ? projekt z 1911 r. [oprac. Jarosław Zieliński]